Informacje ogólne

Termin
1-3 września 2011 roku

 

Miejsce

Hotel Novotel Centrum
pl. W. Andersa 1
61-898 Poznań

 

Organizator

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
 ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
e-mail: ptok2011@viamedica.pl

 

Gwarancją otrzymania zaproszenia do udziału w kolacji, która odbędzie się 02.09.2011 roku w Brovarii (Stary rynek 73-74), jest wniesienie opłaty za uczestnictwo do 17.08.2011 roku.

 

Certyfikaty

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.

Parking

Informujemy, iż uczestnicy kongresu mogą korzystać z parkingu podziemnego znajdującego się na terenie Starego Browaru (naprzeciwko hotelu Novotel Centrum), cena za parking wynosi 60 zł za dobę. Prosimy przed wyjazdem o uiszczenie opłaty za parking oraz o podbicie biletu parkingowego na recepcji w hotelu Novotel Centrum.

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).