Opłaty

Opłata podstawowa

  • do 20 maja 2011 roku — 350 zł
  • od 21 maja 2011 roku — 390 zł

W ramach opłaty kongresowej zapewniamy

• udział w Kongresie
• publikacje promocyjne
• poczęstunek podczas przerw

Gwarancją otrzymania zaproszenia do udziału w kolacji, która odbędzie się 02.09.2011 roku w Brovarii (Stary rynek 73-74), jest wniesienie opłaty za uczestnictwo do 17.08.2011 roku.

Wpłaty za uczestnictwo w Kongresie należy dokonać na konto

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Fortis Bank Polska SA, o.Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem „PTOK 2011”

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem systemu internetowego przesyłają wyłącznie potwierdzenie dowodu wpłaty.

Warunki wycofania zgłoszenia

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny: ptok2011@viamedica.pl. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • Rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów