Program

Dzień 1. Czwartek, 1 września 2011 roku

12.00–12.50 Sesja satelitarna firmy GSK. Skuteczność leczenia czy jakość życia? Kryteria wyboru optymalnej terapii pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki.

Przewodniczy: Piotr Wysocki

 

12.00–12.15 Skuteczność — Piotr Wysocki

12.15–12.30 Jakość życia — Jakub Żołnierek

12.30–12.45 Skuteczność leczenia i jakość życia w praktyce klinicznej — Piotr Tomczak

12.45–12.50 Dyskusja

13.00–13.15 Rozpoczęcie Kongresu

 

13.15–14.40 Sesja I. Sesja Europejskiej Organizacji do Badania i Leczenia Nowotworów (EORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer) Rola EORTC w rozwoju onkologii światowej — osiągnięcia i wyzwania

Przewodniczą: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

 

13.15–13.55 Clinical trials conducted by EORTC — recent achie vements and future plans — Françoise Meunier

13.55–14.35 Translational research under auspices of EORTC — promising challenge — Nadia Harbeck

14.35–14.40 Dyskusja

 

14.40–15.10 L u n c h

 

15.10–16.00 Sesja satelitarna firmy GSK. Ocena jakości życia u chorych na raka piersi

Przewodniczy: Maria Litwiniuk

 

15.10–15.30 Metodologia oceny jakości życia — pomiar czy wymiar? — Dariusz Kowalski

15.30–15.50 Wpływ leczenia lapatynibem na jakość życia pacjentów z rakiem piersi — Piotr Potemski

15.50–16.00 Dyskusja


16.00–16.15 P r z e r w a

 

16.15–17.45 Sesja II. Zasady leczenia chorych w podeszłym wieku

Przewodniczą: Krzysztof Krzemieniecki, Aleksandra Łacko

 

16.15–16.35 Specyfika leczenia chorych na nowotwory w podeszłym wieku — Aleksandra Łacko

16.35–16.50 Rak płuca — Dariusz Kowalski

16.50–17.05 Rak piersi — Iwona Głogowska

17.05–17.20 Rak jelita grubego — Krzysztof Krzemieniecki

17.20–17.35 Nowotwory układu chłonnego — Tomasz Wróbel

17.35–17.45 Dyskusja

 

17.45–18.00 P r z e r w a  n a  k a w ę

 

18.00–18.50 Sesja satelitarna firmy MSD. Nudności i wymioty towarzyszące chemioterapii — jak optymalnie zabezpieczać pacjentów?

Przewodniczy: Maciej Krzakowski

 

18.00–18.20 Definicja, patomechanizm oraz czynniki ryzyka nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię — Piotr Wysocki

18.20–18.40 Leczenie nudności i wymiotów — czy temat stał się nudny? — Renata Zaucha

18.40–18.50 Dyskusja

 

19.00 Walne zebranie PTOK

 

20.30 Kolacja dla uczestników Kongresu (strój nieformalny)

 

Dzień 2. Piątek, 2 września 2011 roku

8.00–9.00 Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis. Zaawansowany rak gruczołu krokowego — nowa nadzieja, nowe wyzwania. Sesja tłumaczona.

Przewodniczący okrągłego stołu: Maciej Krzakowski

 

• Leczenie przerzutowej postaci CRPC oraz miejsce cabazitakselu w terapii nowotworów prostaty — Iwona Skoneczna

• TROPIC: praktyczne podejście do wyników badania — Stephane Oudard

• Polskie doświadczenia w leczeniu mCRPC — Elżbieta Senkus-Konefka

• Dyskusja: Elżbieta Senkus-Konefka, Iwona Skoneczna, Stephane Oudard, Maciej Krzakowski, Rafał Suwiński, Zbigniew Kwias

• Prostata na lata — założenia kampanii społecznej — Szymon Chrostowski (prezes fundacji Wygrajmy Zdrowie)

• Podsumowanie — Maciej Krzakowski.

 


9.00–10.15 Sesja III. Postępy w leczeniu nowotworów układu chłonnego

Przewodniczą: Jan Walewski, Maria Podolak-Dawidziak

 

9.00–9.15 Przewlekła białaczka limfocytowa — Tadeusz Robak

9.15–9.30 Szpiczak plazmocytowy — Krzysztof Giannopoulos

9.30–9.45 Chłoniaki agresywne z komórek B — Sebastian Giebel

9.45–10.00 Chłoniak Hodgkina — Jan Walewski

10.00–10.15 Etyczne aspekty leczenia chłoniaków — Kazimierz Sułek

 

10.15–10.30 P r z e r w a  n a  k a w ę

 

10.30–11.20 Sesja satelitarna firmy Merck. Erbitux w pierwszej linii leczenia nowotworów złośliwych. Sesja tłumaczona.

Przewodniczy: Maciej Krzakowski

 

10.30–10.50 Personalized treatment — a new standard for prolonging overall survival in mCRC (Leczenie spersonalizowane — nowy standard leczenia mCRC w celu wydłużenia całkowitego czasu przeżycia) — Eric Van Cutsem

10.50–11.10 Using Erbitux to increase resection rate in 1st line mCRC (Erbitux w pierwszej linii leczenia mCRC zwiększa odsetek resekcji przerzutów do wątroby) — Claus Henning-Koehne

11.10–11.20 Dyskusja

 

11.20–11.35 P r z e r w a

 

11.35–13.05 Sesja IV. Postępy w leczeniu nowotworów tkanek miękkich

Przewodniczą: Piotr Rutkowski, Piotr Wysocki

 

11.35–12.05 Czerniak skóry — Andrzej Mackiewicz

12.05–13.00 Mięsaki tkanek miękkich

12.05–12.35 Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST, gastrointestinal stromal tumor) — Piotr Rutkowski

12.35–13.00 Inne mięsaki — Tomasz Świtaj

13.00–13.05 Dyskusja

 

13.05–13.35 L u n c h

 

13.35–14.25 Sesja satelitarna firmy Amgen. Lecz optymalnie — osiągnij swój cel

Przewodniczy: Krzysztof Krzemieniecki

 

13.35–13.50 Zakażenie — pierwszy zabójca w onkologii — Krzysztof Krzemieniecki

13.50–14.15 Optimal management of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) usage — to avoid febrile neutropenia (FN) and other chemotherapy complications — Sybille Loibl

14.15–14.25 Dyskusja

 

14.25–14.40 P r z e r w a

 

14.40–16.40 Sesja V. Leczenie wielodyscyplinarne miejscowo zaawansowanego raka piersi

Przewodniczą: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

 

14.40–15.05 Diagnostyka obrazowa — Elżbieta Łuczyńska

15.05–15.30 Patomorfologia — Wojciech Olszewski

15.30–15.50 Chemioterapia/hormonoterapia — Renata Duchnowska

15.50–16.10 Leczenie chirurgiczne — Sylwia Grodecka-Gazdecka

16.10–16.30 Radioterapia — Elżbieta Senkus-Konefka

16.30–16.40 Dyskusja

 

16.40–16.55 P r z e r w a  n a  k a w ę

 

16.55–17.45 Sesja satelitarna firmy Novartis. Obecne możliwości terapii nowotworów neuroendokrynnych

Przewodniczy: Zbigniew Nowecki

16.55–17.00 Wystąpienie przewodniczącego sesji — Zbigniew Nowecki

17.00–17.20 Obraz kliniczny i leczenie nowotworów GEP/NET — doświadczenia własne ośrodka — Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

17.20–17.40 Szczególne podejście do refundacji terapii chorób rzadkich — Krzysztof Łanda

17.40–17.45 Podsumowanie

 

17.45–18.00 P r z e r w a

 

18.00–19.25 Sesja VI. Przerzuty nowotworowe do kości

Przewodniczą: Maria Litwiniuk, Piotr Milecki

 

18.00–18.20 Możliwości leczenia farmakologicznego — Piotr Wysocki

18.20–18.40 Możliwości radioterapii — Piotr Milecki

18.40–19.00 Leczenie operacyjne przerzutów do kości — Jerzy Nazar

19.00–19.10 Powikłania nefrologiczne — profilaktyka i terapia— Maciej Bączyk

19.10–19.20 Powikłania stomatologiczne — profilaktyka i terapia — Maria Litwiniuk

19.20–19.25 Dyskusja

 

20.00 Kolacja dla uczestników Kongresu

(Brovaria, Stary Rynek 73–74) strój nieformalny

 

Dzień 3. Sobota, 3 września 2011 roku

 

9.00–10.15 Sesja VII. Postępowanie terapeutyczne w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi

Przewodniczą: Sergiusz Nawrocki, Andrzej Kawecki

 

9.00–9.15 Nowe techniki w radioterapii — Dorota Kiprian, Milena Niemiec

9.15–9.30 Leczenie skojarzone nowotworów zaawansowanych miejscowo — Sergiusz Nawrocki

9.30–9.45 Leczenie nawrotów nowotworów głowy i szyi oraz choroby rozsianej — Andrzej Kawecki

9.45–10.00 Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus) — implikacje kliniczne — Monika Rucińska

10.00–10.15 Leczenie wspomagające — Beata Jagielska

 

10.15–10.30 P r z e r w a  n a  k a w ę

 

10.30–11.20 Sesja satelitarna firmy BMS. Nowe perspektywy w leczeniu czerniaka

Przewodniczy: Piotr Wysocki

 

10.30–10.35 Otwarcie sesji — Piotr Wysocki

10.35–10.50 Nowe strategie w leczeniu molekularnym zaawansowanego czerniaka — Marek Wojtukiewicz

10.50–11.15 Immunoterapia i perspektywy leczenia zaawansowanego czerniaka skóry — Piotr Rutkowski

11.15–11.20 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie sesji — Piotr Wysocki

 

11.20–11.30 P r z e r w a

 

11.30–12.15 Sesja satelitarna firmy Bayer. Doświadczenia kliniczne i nowe perspektywy w leczeniu przeciwnowotworowym

Przewodniczy: Maciej Krzakowski

 

11.30–11.45 Obraz polskiego chorego z rakiem wątrobowo-komórkowym (HCC, hepatocellular carcinoma) i doświadczenia z zastosowaniem Nexavaru w praktyce klinicznej — bazy LIVER i GIDEON — Krzysztof Krzemieniecki

11.45–12.00 Konieczność indywidualizacji leczenia chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC, renal cell carcinoma). Nexavar — od badań do codziennej praktyki klinicznej — Jakub Żołnierek

12.00–12.10 Nowa cząsteczka alfaradin a przerzuty do kości u chorych z rakiem prostaty — Paweł Pęciło

12.10–12.15 Dyskusja

 

12.15–12.30 P r z e r w a

 

12.30–13.45 Sesja VIII. Najważniejsze wydarzenia od ostatniego Kongresu PTOK

Przewodniczą: Piotr Potemski, Piotr Wysocki

 

12.30–12.45 Nowotwory układu moczowego — Piotr Potemski

12.45–13.00 Rak płuca — Maciej Krzakowski

13.00–13.15 Rak piersi — Piotr Wysocki

13.15–13.30 Rak jelita grubego — Marek Wojtukiewicz

13.30–13.45 Inne — Lucjan Wyrwicz

 

13.45 Zakończenie Kongresu, lunch