Aktualności

Zarząd Główny PTOK zdecydował o powrocie do nagradzania lekarzy za:

1. najlepszy doktorat;

2. najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym;

3. najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym.

Propozycje doktoratów i publikacji, które miały miejsce w 2011 roku, należy przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2012 roku wraz z kserokopiami prac (wersja drukowana) na poniższy adres Biura PTOK. Uroczyste wręczenie wspomnianych nagród odbędzie się podczas XV Kongresu PTOK jesienią 2012 roku.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5,
wejście B, I piętro, pok. 9
tel. 0 22/ 546-27-32
e-mail: biuro.pr.ptok@coi.waw.pl