Opłaty

Opłata podstawowa

• do 20 maja 2012 roku — 350 zł

• od 21 maja 2012 roku — 390 zł

 

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy

• wstęp na:

- wykłady

- wystawę firm farmaceutycznych

- sesje satelitarne

• publikacje promocyjne

• poczęstunek podczas przerw

• udział w kolacji dla uczestników w dniach 30 i 31 sierpnia


Wpłaty za uczestnictwo w Kongresie należy dokonać na konto:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk

94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem „PTOK 2012”

 

Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę fv:

 Odbiór osobisty na konferencji   -   0,00 PLN
 Wysyłka e-mailem   -   0,00 PLN
 List zwykły polecony   -   3,75 PLN
 Kurier   -   15,00 PLN

 

Warunki wycofania zgłoszenia

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny: ptok2012@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

• Rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

• Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

• Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów