Program

Czwartek, 30 sierpnia 2012 roku


11.00–11.15 Rozpoczęcie Kongresu


11.15–12.45 Sesja I. Farmakoekonomiczne aspekty współczesnej onkologii
Przewodniczą: Piotr Potemski, Rafał Zyśk
11.15–11.35 Rodzaje i rola farmakoekonomicznych analiz wobec nowych
uwarunkowań — Rafał Zyśk
11.35–11.55 Refundacja biopodobnych leków onkologicznych
— Jacek Spławiński
11.55–12.15 Nowe zasady podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce
— Rafał Zyśk
12.15–12.35 Zasady podejmowania refundacyjnych decyzji w innych krajach
— Maciej Niewada
12.35–12.45 Dyskusja


12.45–13.30 Obiad


13.30–14.30 Sesja satelitarna firmy MSD. Praktyka w zakresie leczenia
przeciwwymiotnego w Polsce

Przewodniczy: Maciej Krzakowski
13.30–13.45 Wyniki wielowymiarowego badania oceniającego stosowanie
profilaktyki antyemetycznej w Polsce
— Maciej Krzakowski
13.45–13.55 Prezentacja przypadku — Renata Zaucha
13.55–14.05 Dyskusja
14.05–14.15 Prezentacja przypadku — Piotr Wysocki
14.15–14.25 Dyskusja
14.25–14.30 Podsumowanie


14.30–14.50 Przerwa na kawę


14.30–15.20 Spotkanie specjalistycznego nadzoru w zakresie
onkologii klinicznej


14.50–16.20 Sesja II. Przesiewowe badania
— przykłady „pozytywne” i „negatywne”

Przewodniczą: Jarosław Reguła, Jacek Jassem
14.50–15.10 Rak jelita grubego — Jarosław Reguła
15.10–15.30 Rak piersi — Renata Duchnowska
15.30–15.50 Rak płuca — Jacek Jassem
15.50–16.10 Rak gruczołu krokowego — Radzisław Kordek
16.10–16.20 Dyskusja


16.20–17.10 Sesja III. Zastosowanie badania PET-KT w określaniu
wskazań i monitorowaniu przeciwnowotworowego leczenia

Przewodniczą: Barbara Bobek-Billewicz, Krzysztof Krzemieniecki
16.20–16.40 Ocena wczesnej odpowiedzi na chemioterapię badaniem PET-KT
— Barbara Bobek-Billewicz
16.40–17.00 Nie tylko FDG: nowe radioznaczniki PET — Andrea d’Amico
17.00–17.10 Dyskusja


17.10–18.30 Poczęstunek


17.30–19.00 Spotkanie Grupy Molekularnej

 

Piątek, 31 sierpnia 2012 roku

 

8.00–9.00 Sesja satelitarna firmy Janssen. Rak prostaty oporny na
kastrację, czyli o współpracy urologa i onkologa dla opornych

Przewodniczy: Maciej Krzakowski
8.05–8.10 Otwarcie sesji — Maciej Krzakowski
8.10–8.50 Rak prostaty oporny na kastrację, czyli o współpracy urologa
i onkologa dla opornych. Sesja interaktywna z prezentacją
przypadków — Elżbieta Senkus-Konefka, Tomasz Borkowski
8.50–9.00 Podsumowanie i zamknięcie sesji — Maciej Krzakowski


9.00–10.00 Sesja IV. Perspektywy immunoterapii nowotworów
Przewodniczą: Piotr Wysocki, Michał Jarząb
9.00–9.20 Immunologia nowotworów — Marek Jakóbisiak
9.20–9.40 Przykłady wykorzystania w praktyce — Piotr Wysocki
9.40–10.00 Dyskusja


10.00–10.20 Przerwa na kawę


10.20–11.10 Sesja V. Nowotwory neuroendokrynne
— ewolucja możliwości rozpoznawania i leczenia

Przewodniczą: Michał Jarząb, Lucjan Wyrwicz
10.20–11.00 Wskazania do stosowania chemioterapii lub leków ukierunkowanych
— aspekty biologiczne, diagnostyczne i kliniczne
— Daria Handkiewicz-Junak, Michał Jarząb
11.00–11.10 Dyskusja


11.10–12.00 Sesja VI. Obecne możliwości oddziaływania na równowagę
kostną u chorych na raka piersi

Przewodniczą: Maria Litwiniuk, Maryna Rubach
11.10–11.30 Wczesny rak piersi — Aleksandra Łacko
11.30–11.50 Rak piersi z przerzutami w kościach — Iwona Głogowska
11.50–12.00 Dyskusja


12.00–12.50 Sesja VII. Radioterapia śródoperacyjna
— możliwości i ograniczenia

Przewodniczą: Jacek Jassem, Andrzej Kawecki
12.00–12.20 Rak piersi — Anna Kulik
12.20–12.40 Mięsaki tkanek miękkich — Zbigniew Nowecki
12.40–12.50 Dyskusja


12.50–14.00 Obiad


14.00–14.50 Sesja VIII. Postęp możliwości leczenia zaawansowanego
raka gruczołu krokowego

Przewodniczą: Elżbieta Senkus-Konefka, Piotr Potemski
14.00–14.20 Czy hormonooporny rak gruczołu krokowego jest rzeczywiście
hormonooporny? — Elżbieta Senkus-Konefka
14.20–14.40 Postęp w zakresie innych niż hormonoterapia metod systemowego
leczenia raka gruczołu krokowego — Iwona Skoneczna
14.40–14.50 Dyskusja


14.50–15.45 Sesja IX. Historia leczenia antyangiogennego
— sukces czy porażka? Część I

Przewodniczą: Piotr Potemski, Piotr Wysocki
14.50–15.05 Rak piersi — Maria Litwiniuk
15.05–15.20 Glejak wielopostaciowy — Sergiusz Nawrocki
15.20–15.35 Niedrobnokomórkowy rak płuca — Dariusz Kowalski
15.35–15.45 Dyskusja


15.45–16.05 Przerwa na kawę


16.05–17.00 Sesja X. Historia leczenia antyangiogennego
— sukces czy porażka? Część II

Przewodniczą: Piotr Potemski, Piotr Wysocki
16.05–16.20 Rak jelita grubego — Aleksandra Łacko
16.20–16.35 Rak nerkowokomórkowy — Piotr Wysocki
16.35–16.50 Rak jajnika — Radosław Mądry
16.50–17.00 Dyskusja


17.00–18.00 Sesja satelitarna firmy Merck. Przeciwciała anty-EGFR
— podobieństwa i różnice

Przewodniczy: Maciej Krzakowski
17.00–17.30 Przeciwciała anty-EGFR w paliatywnym leczeniu raka jelita
grubego — biologia i klinika — Piotr Wysocki
17.30–17.50 Przeciwciała anty-EGFR — terapia spersonalizowana w 1. linii
leczenia raka jelita grubego — Krzysztof Krzemieniecki
17.50–18.00 Dyskusja


18.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTOK
— pierwszy termin
18.15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTOK
— drugi termin
18.30 Spotkanie z przedstawicielami firm farmaceutycznych


20.00 Kolacja dla uczestników Kongresu w Hotelu Sofitel
Grand Sopot
(obowiązuje strój nieformalny)

 

Sobota, 1 września 2012 roku

8.00–9.00 Sesja satelitarna firmy Amgen. Naukowe i praktyczne
aspekty zastosowania panitumumabu w leczeniu
raka jelita grubego

Przewodniczy: Marek Wojtukiewicz
8.00–8.30 Role of anti-EGFR Monoclonal Antibodies in the strategic
management of metastatic colorectal cancer
— Jean Yves Douillard
8.30–8.50 Sesja interaktywna. Panitumumab w leczeniu pacjentów
z rakiem jelita grubego po niepowodzeniu chemioterapii
— Lucjan Wyrwicz
8.50–9.00 Dyskusja


9.00–10.50 Sesja XI. Nowotwory układu pokarmowego
— uzupełniające leczenie przed- i pooperacyjne

Przewodniczą: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Janusz Meder
9.00–9.15 Rak przełyku — Zuzanna Guzel
9.15–9.30 Rak żołądka — Krzysztof Krzemieniecki
9.30–9.45 Rak dróg żółciowych — Michał Jarząb
9.45–10.00 Rak trzustki — Maria Litwiniuk
10.00–10.15 Rak okrężnicy — Lucjan Wyrwicz
10.15–10.30 Rak odbytnicy — Krzysztof Bujko
10.30–10.50 Dyskusja


10.50–11.10 Przerwa na kawę


11.10–12.10 Sesja satelitarna firmy GlaxoSmithKline.
Nie tylko GIST... Mięsaki tkanek miękkich:
dialog między patologiem i klinicystą

Moderator: Piotr Wysocki
Wykładowcy: Marcin Ligaj, Piotr Wysocki


12.10–13.00 Sesja XII. Najważniejsze wydarzenia od ostatniego
Kongresu PTOK

Przewodniczą: Maciej Krzakowski,
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
12.10–12.20 Rak piersi — Piotr Wysocki
12.20–12.30 Nowotwory płuca — Maciej Krzakowski
12.30–12.40 Nowotwory układu pokarmowego — Piotr Potemski
12.40–12.50 Nowotwory układu moczowo-płciowego — Jakub Żołnierek
12.50–13.00 Nowotwory kobiecego układu płciowego — Radosław Mądry


13.00–13.15 Zakończenie


13.15–14.00 Obiad