Komitet Organizacyjny

dr n. med. Adam Płużański

dr n. med. Łukasz Stolarczyk

Andrzej Milewski

Rafał Orzęcki