Opłaty

Opłata podstawowa

 • do 20 maja 2013 roku — 350 zł
 • od 21 maja 2013 roku — 390 zł

Uprzejmie informujemy, iż na Kongresie będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

 

W ramach opłaty kongresowej zapewniamy

 • wstęp na:
  — wykłady
  — wystawę firm farmaceutycznych
  — sesje satelitarne
 • program konferencji
 • publikacje promocyjne
 • poczęstunek podczas przerw
 • kolację dla uczestników


Wpłaty za uczestnictwo w Kongresie należy dokonać na konto
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk

94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem „PTOK 2013”

 

Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę fv:
 Wysyłka e-mailem   -   0,00 PLN
 List zwykły polecony   -   5,00 PLN
 Kurier   -   17,00 PLN

 

Warunki wycofania zgłoszenia

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny: ptok2013@viamedica.pl W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • Rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem— koszty manipulacyjne wynoszą 35%
 • Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów