Komitet Organizacyjny

Andrzej Kawecki

Dorota Kuban

Maciej Krzakowski

Rafał Orzęcki

Łukasz Stolarczyk

Piotr Wysocki