Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych
Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: ptok2014@viamedica.pl

Kontakt w sprawie wystawy firm
Rafał Orzęcki
tel.:(58) 326 78 05
e-mail: rafal.orzecki@viamedica.pl