Program

Pobierz program w PDF:

Czwartek
  SALA KONCERTOWA SALA KAMERALNA SALA JAZZOWA
12.00–12.15 SALA KONCERTOWA

Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
12.15–13.15 Epidemiologia i profilaktyka
Przewodniczący: Michał Kamiński, Jarosław Reguła
 1. Wyzwania przed Krajowym Rejestrem Nowotworów (20 min)
  Joanna Didkowska
 2. Obecna sytuacja i możliwości zwiększenia skuteczności badań przesiewowych (20 min)
  Michał Kamiński
 3. Nowe możliwości w zakresie skriningu raka szyjki macicy (15 min)
  Andrzej Nowakowski
 4. Dyskusja (5 min)
Zakażenia u chorych na nowotwory
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
 1. Diagnostyka (25 min)
  Waleria Hryniewicz
 2. Leczenie (25 min)
  Anna Dąbrowska-Iwanicka, Jan Walewski
 3. Dyskusja (10 min)
 
13.15–14.00 LUNCH Sesja lunchowa firmy Pierre Fabre Medicament
    Terapia metronomiczna — fakty i przyszłość
 1. Killing it softly, czyli o co chodzi w chemioterapii metronomicznej? (20 minut)
  Elżbieta Senkus
 2. Terapia metronomiczna. Kiedy? Komu? Jak? (20 minut)
  Aleksandra Łacko
14.00–15.00 SALA KONCERTOWA

Przypadki kliniczne — część I
Przewodniczący: Tomasz Świtaj, Barbara Radecka
 1. Immunoterapia w leczeniu rozsianego czerniaka skóry (10 min)
  Natalia Cichowska
 2. Ostra reakcja alergiczna na wemurafenib (10 min)
  Maciej Mazurkiewicz
 3. Omówienie (10 min)
  Tomasz Świtaj
 4. Progresja szpiczaka plazmocytowego czy drugi nowotwór? (10 min)
  Agata Adamczuk
 5. Moczówka prosta ośrodkowa jako objaw rozwijającej się histiocytozy z komórek Langerhansa (LCH) (10 min)
  Joanna Tajer
 6. Omówienie (10 min)
  Barbara Radecka
15.00–16.00 Sesja satelitarna firmy Roche. Optymalne leczenie chorych na raka jelita grubego — rola chirurga a rola onkologa. Interdyscyplinarne forum ekspertów
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Barbara Radecka
 1. Znaczenie resekcji guza pierwotnego w terapii chorych w IV stopniu zaawansowania CRC (10 min)
  Andrzej Rutkowski
 2. Metastazektomia przerzutów do wątroby w leczeniu chorych na mCRC. Praktyczne implikacje (10 min)
  Paweł Nyckowski
 3. Leczenie systemowe chorych na CRC — perspektywa onkologa klinicznego (10 min)
  Piotr Tokajuk
 4. Dyskusja na forum ekspertów (30 min)
Sesja satelitarna firmy Pfizer. Nowoczesna terapia celowana w wybranych nowotworach — co jeszcze przed nami?
Przewodniczący: Elżbieta Senkus, Rafał Dziadziuszko
 1. Hormonoterapia czy chemioterapia w zaawansowanym ER+ raku piersi? (18 min)
  Elżbieta Senkus
 2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z rearanżacją genu ALK — oczami praktyka (18 min)
  Rafał Dziadziuszko
 3. Leczenie systemowe rozsianego raka nerki — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (18 min)
  Piotr Tomczak
 4. Dyskusja (5 min)
 
16.00–17.00 SALA KONCERTOWA

Przypadki kliniczne — część II
Przewodniczący: Renata Duchnowska, Kazimierz Drosik
 1. Nowe leki — nowe toksyczności — nowe wyzwania (10 min)
  Marek Gełej
 2. Dziedziczny, miejscowo zaawansowany rak piersi związany z ciążą — czy warto go leczyć cisplatyną? (10 min)
  Joanna Kufel-Grabowska
 3. Omówienie (10 min)
  Renata Duchnowska
 4. Zmiany w płucach u chorego na raka jądra nie zawsze mają charakter przerzutów (10 min)
  Paweł Nurzyński
 5. Mnogie guzy brunatne a zmiany przerzutowe w kości (10 min)
  Konrad Tałasiewicz
 6. Omówienie (10 min)
  Kazimierz Drosik
17.00–17.20 PRZERWA NA KAWĘ
17.20–18.20 Przerzuty nowotworowe w ośrodkowym układzie nerwowym
Przewodniczący: Anna Niwińska, Romuald Krajewski
 1. Przypadek i głosowanie (5 min)
 2. Leczenie chirurgiczne  (15 min)
  Romuald Krajewski
 3. Radioterapia  (15 min)
  Anna Niwińska
 4. Leczenie systemowe (15 min)
  Renata Duchnowska
 5. Głosowanie i dyskusja (10 min)
Sesja satelitarna firmy Angelini. Leczenie wspomagające w onkologii — aspekty najważniejsze z ważnych
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Marek Wojtukiewicz
 1. Nowe trendy w profilaktyce i leczeniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (15 min)
  Ewa Kalinka-Warzocha
 2. Nowe możliwości w leczeniu wyniszczenia nowotworowego (20 min)
  Marek Wojtukiewicz
 3. Zespół Przewlekłego Zmęczenia w chorobie nowotworowej (15 min)
  Aleksandra Łacko
 4. Podsumowanie (10 min)
  Dariusz M. Kowalski
 
18.20–20.30 SALA KONCERTOWA

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU
 1. Otwarcie
  Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki 
 2. Wręczenie dyplomów honorowego członka PTOK 
 3. Historia i perspektywy ukierunkowanego leczenia przeciwnowotworowego
  Christoph Zielinski
 4. Polskie osiągnięcia w zakresie skriningu raka jelita grubego
  Jarosław Reguła
 5. Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK na 2016 rok.
 6. Ewolucyjna geneza ludzkiego sumienia
  Maciej Błaszak
Piatek
  SALA KONCERTOWA SALA KAMERALNA SALA  JAZZOWA
8.00–8.45 Kontrowersje związane z hormonoterapią raka piersi
Przewodniczący: Maria Litwiniuk, Piotr Wysocki
 1. Pytania i głosowanie (5 min)
 2. Jednoczesne stosowanie chemioterapii i hormonoterapii w raku piersi (10 min)
  Maria Litwiniuk
 3. Stosowanie hormonoterapii w potrójnie ujemnym raku piersi (10 min)
  Piotr Wysocki
 4. Stosowanie hormonoterapii w HER2-dodatnim raku piersi (10 min)
  Katarzyna Pogoda
 5. Głosowanie oraz dyskusja (10 min)
   
8.45–9.45

Rak płuca — nowe wyzwania w diagnostyce i leczeniu. Forum ekspertów
Przewodniczący: Joanna Chorostowska-Wynimko, Rafał Dziadziuszko

Uczestnicy:  Halina Batura-Gabryel, Jacek Jassem, Dariusz M.  Kowalski, Paweł Krawczyk, Renata Langfort, Rodryg Ramlau

 1. Miejsce immunoterapii w strategii leczenia NDRP
 2. Zmiany w aktualnym algorytmie diagnostycznym 
 3. Wyzwania związane z pobieraniem i dystrybucją materiału biopsyjnego w kontekście nowych terapii (cienka v. gruba igła)
 4. Kwalifikacja chorych na NDRP do immunoterapii — rola ekspresji PD-L1
Sesja satelitarna firmy Merck. Personalizacja leczenia uogólnionego raka jelita grubego w teorii i praktyce
Przewodniczący: Barbara Radecka, Piotr Wysocki
 1. Wprowadzenie (5 min)
  Piotr Wysocki
 2. Prezentacja doświadczeń własnych: Białostockie Centrum Onkologii (15 min)
  Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
 3. Prezentacja doświadczeń własnych: CMUJ Kraków (15 min.)
  Joanna Streb
 4. Prezentacja doświadczeń własnych: Opolskie Centrum Onkologii (15 min)
  Barbara Radecka
 5. Dyskusja (10 min)
 
9.45–10.45 SALA KONCERTOWA

Przypadki kliniczne — część III
Przewodniczący: Adam Płużański, Renata Zaucha
 1. Cechy paraneoplastycznego zespołu Cushinga u chorej na drobnokomórkowego raka płuca (10 min)
  Anna Zadrożna
 2. Chora na drobnokomórkowego raka pęcherza moczowego (10 min)
  Agnieszka Zięba
 3. Omówienie (10 min)
  Adam Płużański
 4. Wpływ powikłań infekcyjnych na przebieg choroby i terapii u młodego pacjenta z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej (10 min)
  Agnieszka Druzd-Sitek
 5. Polineuropatia obwodowa czuciowo-ruchowa w trakcie leczenia brentuksymabem vendotin u 40-letniej chorej z rozpoznaniem nawrotowego chloniaka Hodgkina (10 min)
  Joanna Romejko-Jarosińska
 6. Omówienie (10 min)
  Renata Zaucha
10.45–11.05 PRZERWA NA KAWĘ Sesja kawowa
    Sesja firmy Adamed Leczenie NDRP.
 1. Klasyczne cytostatyki w leczeniu NDRP (5 min)
  Dariusz M. Kowalski
 2. Miejsce Pemetreksedu w leczeniu zaawansowanego NDRP (8 min)
  Adam Płużański
 3. Mechanizm działania i czynnik predykcyjne terapii pemetreksedem(7 min)
  Paweł Krawczyk
11.05–12.35 SALA KONCERTOWA

The ways to support cancer patients — American and Polish perspectives
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, William Gradishar
 1. Introduction (5 min)
 2. NCCN strategy to support cancer patients (25 min)
  Robert Carlson
 3. Experience and challenges in the development of better cooperation between patients' organizations, scientific societies and authorities (25 min)
  William Gradishar
 4. Polish experience on supporting cancer patients based on Polish Oncology Education program (20 min)
  Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
 5. Improving cancer treatment outcomes — urgencies, obstacles and opportunities (5 min)
  George Handy
 6. Discussion (10 min)
12.35–13.35 Postępowanie wspomagające podczas leczenia systemowego
Przewodniczący: Jarosław Woroń, Aleksandra Kapała
 1. Leczenie bólu u chorego na nowotwór (20 min)
  Jarosław Woroń
 2. Bisfosfoniany (15 min)
  Rafał Czyżykowski
 3. Leczenie żywieniowe (20 min)
  Aleksandra Kapała
 4. Dyskusja (5 min)
Sesja satelitarna firmy Novartis. Możliwości leczenia zaawansowanego czerniaka BRAF+ inhibitorami BRAF/MEK
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
 1. Rola szlaku kinaz MAP w czerniaku (10 min)
  Agnieszka Dansonka-Mieszkowska
 2. Skuteczność leczenia skojarzonego inhibitorami BRAF/MEK — doświadczenia z ośrodków (15 min)
  Piotr Rutkowski
 3. Zarządzanie działaniami niepożądanymi w leczeniu inhibitorami BRAF i MEK  (15 min)
  Ewa Kalinka-Warzocha
 4. Przypadki kliniczne — aspekty praktyczne (15 min)
  Katarzyna Kozak
 5. Dyskusja (5 min)
 
13.35–14.20 LUNCH Sesja lunchowa firmy Astellas
    Jak co roku o opornym na kastrację raku gruczołu krokowego… dla nieopornych na sushi
Przewodniczący: Piotr Wysocki
 1. Nowe koncepcje w leczeniu zaawansowanego raka stercza i stosowaniu terapii hormonalnej (15 minut)
  Tomasz Borkowski
 2. Hormonoterapia raka stercza — co może nas jeszcze zaskoczyć? (15 minut)
  Elżbieta Senkus
 3. Dyskusja (10 minut)
14.20–14.40 SALA KONCERTOWA

PTOK zawsze pod ręką
Piotr Wysocki
14.40–15.40 Koordynowana opieka w onkologii
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Elżbieta Senkus
 1. Rak piersi (12 min)
  Elżbieta Senkus
 2. Rak płuca (12 min)
  Jarosław Kużdżał
 3. Mięsaki tkanek miękkich i kości (12 min)
  Piotr Rutkowski
 4. Chłoniaki (12 min)
  Jan Walewski
 5. Dyskusja  (7 min)
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim. Niedrobnokomórkowy rak płuca — jak przełożyć wyniki badań klinicznych na codzienną praktykę?
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Rafał Dziadziuszko
 1. Wprowadzenie (5 min)
  Maciej Krzakowski
 2. Wybór optymalnej opcji terapeutycznej w I linii leczenia NDRP (30 min)
  Rafał Dziadziuszko
 3. Nowe terapie w II linii leczenia NDRP (20 min)
  Rodryg Ramlau
 4. Podsumowanie i dyskusja (5 min)
 
15.40–16.40 Sesja edukacyjna firmy Janssen. Debata ekspertów: Im wcześniej, tym lepiej? O leczeniu systemowym mCRPC
Przewodniczący:Piotr Wysocki, Iwona Skoneczna
Sesja satelitarna firmy MSD. Optymalne leczenie pacjentów z zaawanasowanym czerniakiem
Przewodniczący:  Piotr Rutkowski,  Ewa Kalinka-Warzocha
 1. Debata ekspertów (40 min)
  Piotr Rutkowski, Ewa Kalinka-Warzocha
 2. Prezentacja przypadków (20 min)
  Tomasz Świtaj
 
16.40–17.00 PRZERWA NA KAWĘ Sesja kawowa
    Sesja firmy Pfizer. Ból neuropatyczny u chorych na nowotwór – rzadkość czy codzienność?
Lucjan Wyrwicz
17.00–17.45 Poprawa edukacji pacjenta onkologicznego warunkiem skutecznej terapii
Przewodniczący: Krystyna de Walden-Gałuszko, Maciej Krzakowski
 1. Wstęp dotyczący edukacji pacjenta onkologicznego, będącej odpowiedzią na potrzebę informacji i z myślą o dbałość komunikacji z pacjentem (5 minut)
  Krystyna de Walden-Gałuszko
 2. Zrozumieć chorobę — rola edukacji w procesie leczenia onkologicznego (20 minut)
  Kinga Bystrek
 3. Recent initiatives to improve patients’ decision-making and survivorship care (15 minut)
  Lesley Fallowfield
 4. Dyskusja (5 minut)
Radioterapia protonowa — fakty i mity
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Rafał Dziadziuszko
 1. Wprowadzenie (3 min)
  Andrzej Kawecki
 2. Nowotwory głowy i szyi (14 min)
  Dorota Kiprian
 3. Nowotwory gruczołu krokowego, płuca i piersi (14 min)
  Jacek Fijuth
 4. Nowotwory u dzieci  (14 min)
  Adam Maciejczyk
 
17.45–18.45 Sesja satelitarna firmy Amgen. Niedokrwistość w onkologii
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Radziwon
 1. Racjonalne stosowanie krwi i jej składników w leczeniu niedokrwistości u chorych na nowotwory (20 min)
  Piotr Radziwon
 2. Przetoczenia krwi w onkologii — raport na podstawie danych NFZ (15 min)
  Jerzy Gryglewicz
 3. Czynniki stymulujące erytropoezę — aktualne zalecenia (15 min)
  Dariusz M. Kowalski
 4. Dyskusja (10 min)
Sesja satelitarna firmy Ipsen. Zmiany w nowych,  europejskich zaleceniach dotyczące diagnostyki i leczenia  guzów neuroendokrynnych
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Lucjan Wyrwicz
 1. Jak wyniki badań klinicznych wpłynęły na  najnowsze zalecenia? (25 min)
  Michał Jarząb
 2. Praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych (25 min)
  Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
 3. Dyskusja (10 min)
 
18.45–19.25  SALA KONCERTOWA

Zebranie członków PTOK 
20.30 KOLACJA
SOBOTA
  SALA KONCERTOWA SALA KAMERALNA SALA  JAZZOWA
8.00–9.00 Naukowe doniesienia oryginalne
Przewodniczący: Jan Walewski, Jacek Jassem
 1. Wyniki uzupełniającego leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi (10 min)
  Beata Jagielska
 2. Odległe wyniki leczenia za pomocą imatynibu chorych na zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (10 min)
  Piotr Rutkowski
 3. Pierwotna kardioprotekcja u pacjentów z chłoniakami złośliwymi i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, leczonych antracyklinami w schemacie CHOP (10 min)
  Monika Długosz-Danecka
 4. Aktywność pembrolizumabu w terapii przerzutowego czerniaka — doświadczenia dwóch ośrodków (10 min)
  Paweł Rogala
 5. Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego (PCNSL) — trzy generacje leczenia indukcyjnego w latach 2000–2013 w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie (10 min)
  Michał Osowiecki
 6. Omówienie (10 min)
9.00–10.00 Skojarzone leczenie w raku odbytnicy
Przewodniczący: Krzysztof Bujko, Lucjan Wyrwicz
 1. Przypadek i głosowanie (5 min)
 2. Chirurgia (15 min)
  Andrzej Rutkowski
 3. Radioterapia (15 min)
  Krzysztof Bujko
 4. Leczenie systemowe (15 min)
  Lucjan Wyrwicz
 5. Głosowanie i dyskusja (10 min)
Sesja satelitarna firmy Bristol-Myers Squibb. Immunoonkologia w codziennej praktyce klinicznej na przykładzie terapii z zastosowaniem OPDIVO
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Piotr Rutkowski
 1. Immunoonkologia w leczeniu czerniaka (15 min)
  Ewa Kalinka-Warzocha
 2. Immunoonkologia w leczeniu raka płuca (15 min)
  Dariusz M. Kowalski
 3. Immunoonkologia w leczeniu raka nerki (15 min)
  Piotr Wysocki
 4. Dyskusja (15 min)
 
10.00–11.00 Uzupełniająca chemioterapia w raku piersi
Przewodniczący: Elżbieta Senkus, Jacek Jassem
 1. Pytania i głosowanie (10 min)
  Katarzyna Sosińska-Mielcarek
 2. Ewolucja uzupełniającego leczenia — od Bonadonny do dzisiaj (20 min)
  Jacek Jassem
 3. Skuteczność chemioterapii wobec fenotypu (20 min)
  ​Elżbieta Senkus
 4. Głosowanie oraz dyskusja (10 min)
Zastosowanie stereotaktycznej radioterapii
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Rafał Dziadziuszko
 1. Podstawy (15 min)
  Rafał Dziadziuszko
 2. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (20 min)
  Dorota Kiprian
 3. Nowotwory płuca (20 min)
  Marta Olszyna- Serementa
 4. Dyskusja (5 min)
 
11.00–11.45 Możliwości postępowania w przypadku wystąpienia oporności podczas leczenia ukierunkowanego
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Piotr Potemski
 1. Leczenie anty-EGFR w raku jelita grubego (10 min)
  Lucjan Wyrwicz
 2. Leczenie anty-EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (10 min)
  Adam Płużański
 3. Leczenie anty-HER2 w raku piersi (10 min)
  Katarzyna Pogoda
 4. Leczenie anty-BRAF w czerniaku (10 min)
  Piotr Rutkowski
 5. Dyskusja (5 min)
Sesja satelitarna firmy AstraZeneca. Specyfika postępowania z chorymi na raka jajnika z mutacją w genach BRCA1 i/lub BRCA2
Przewodniczący: Radosław Mądry, Paweł Blecharz
 1. Rola diagnostyki mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 u chorych na raka jajnika (10 min)
  Paweł Blecharz
 2. Poradnictwo genetyczne u chorych na raka jajnika (15 min)
  Renata Posmyk
 3. Leczenie nawrotów w raku jajnika (15 min)
  Radosław Mądry
 4. Dyskusja (5 min)
 
11.45–12.05 PRZERWA NA KAWĘ
12.05–13.05 Miejscowe leczenie chorych na uogólnione nowotwory
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Andrzej Kawecki
 1. Przypadek i głosowanie (5 min)
 2. Opinia chirurga (15 min)
  Maciej Głogowski
 3. Opinia onkologa radioterapeuty (15 min)
  Dariusz M. Kowalski
 4. Opinia onkologa klinicznego (15 min)
  Piotr Wysocki
 5. Głosowanie i dyskusja (10 min)
Sesja satelitarna firmy Sanofi. Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory poddawanych leczeniu zachowawczemu
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Jerzy Windyga
 1. Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u chorych na nowotwory poddawanych leczeniu zachowawczemu (20 min)
  Marek Wojtukiewicz
 2. Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w sytuacjach szczególnych — małopłytkowość, niewydolność nerek, otyłość, ciąża (15 min)
  Jerzy Windyga
 3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu przeciwnowotworowego leczenia zachowawczego — prezentacja przypadku (10 min)
  Ewa Sierko
 4. Panel Ekspertów — sesja pytań i odpowiedzi (15 min)
  Eksperci: Anetta Undas, Marek Wojtukiewicz, Jerzy Windyga, Ewa Sierko
 
13.05–14.25 Najważniejsze wydarzenia od poprzedniego Kongresu PTOK
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski
 1. Nowotwory narządów głowy i szyi (10 min)
  Andrzej Kawecki
 2. Nowotwory płuca (10 min)
  Maciej Krzakowski 
 3. Nowotwory układu pokarmowego (10 min)
  Piotr Potemski
 4. Nowotwory układu moczowo-płciowego (10 min)
  Piotr Wysocki
 5. Nowotwory kobiecego układu płciowego (10 min)
  Radosław Mądry
 6. Rak piersi (10 min)
  Jacek Jassem
 7. Chłoniaki (10 min)
  Jan Walewski 
 8. Czerniaki i mięsaki (10 min)
  Piotr Rutkowski 
   
14.25–15.00 SALA KONCERTOWA

SESJA PYTAŃ DO EKSPERTA
15.00 SALA KONCERTOWA

ZAKOŃCZENIE KONGRESU
  LUNCH

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl