head

Program szczegółowy

Pobierz program w PDF:

CZWARTEK, 14 września 2017 roku

8.30–10.00 SPOTKANIE SPECJALISTYCZNEGO NADZORU W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ ORAZ WŁADZ PTOK
  SALA 1
10.15–10.30 OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
10.30–11.30 SESJA EDUKACYJNA 1
Egzamin specjalizacyjny — trudne pytania
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
  10.30–10.35
Wprowadzenie dotyczące wymagań egzaminacyjnych
Piotr Potemski

10.35–10.50
Postępowanie w małopłytkowości związanej z leczeniem
Marek Wojtukiewicz

10.50–11.10
Strategia postępowania w szpiczaku plazmocytowym
Jan Walewski

11.10–11.30
Strategia postępowania w miejscowo zaawansowanym raku odbytnicy
Krzysztof Bujko
  SALA 1 SALA 2
11.30–12.30 SESJA EDUKACYJNA 2
Wielospecjalistyczne postępowanie u nosicielek mutacji BRCA
Prowadzący: Aleksandra Łacko, Joanna Streb
SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE
Rola opieki wielodyscyplinarnej nad chorym na nowotwory dróg moczowych — współpraca lekarzy różnych specjalności
Moderatorzy: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
  11.30–11.45
Współpraca genetyka i onkologa w zakresie poradnictwa genetycznego
Dorota Nowakowska

11.45–12.00
Zabiegi chirurgiczne zmniejszające ryzyko zachorowania
Jacek Sznurkowski

12.00–12.20
Specyfika leczenia chorych na raka piersi i jajnika z obecnością mutacji BRCA
Aleksandra Łacko

12.20–12.30
Dyskusja
11.30–11.45
Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia urologa
Piotr Chłosta

11.45–12.00
Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia onkologa
Iwona Skoneczna

12.00–12.20
Jak zwiększyć udział chorych na nowotwory dróg moczowych w badaniach klinicznych?
Piotr Wysocki

12.20–12.30
Dyskusja
12.30–12.55 PRZERWA NA KAWĘ
SALA 3
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY BMS
Współczesne możliwości immunoterapii u chorych na raki narządów głowy i szyi
Andrzej Kawecki
  SALA 1
12.55–13.55 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I
Prowadzący: Jan Walewski, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
  12.55–13.05
Izolowany szpiczak plazmocytowy mózgu
Joanna Tajer

13.05–13.15
Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek B piersi wyindukowany wszczepionymi implantami
Joanna Romejko-Jarosińska

13.15–13.25
Omówienie
Jan Walewski

13.25–13.35
Guz serca u chorej z rakiem płaskonabłonkowym języka rozpoznany podczas kwalifikacji do paliatywnej chemioterapii. Przerzut czy dwa niezależne nowotwory?
Magdalena Kędzierska

13.35–13.45
Przerzuty raka jelita grubego do wątroby — gdzie są granice możliwości terapeutycznych?
Maciej Kawecki

13.45–13.55
Omówienie
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
  SALA 1 SALA 2
13.55–14.55 SESJA EDUKACYJNA 3
Sesja Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

Leki biologiczne dziś i jutro — rozwój, regulacje, wyzwania
Prowadzący: Irena Rej, Piotr Wysocki

SESJA SATELITARNA FIRMY MSD
Miejsce pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka i niedrobnokomórkowego raku płuca
Przewodniczący: Monika Prochorec-Sobieszek, Tomasz Świtaj
  13.55–14.00
Wstęp
Irena Rej

14.00–14.10
Leki biologiczne z punktu widzenia klinicysty
Katarzyna Pogoda

14.10–14.20
Produkty biopodobne. Stanowisko ESMO — komentarz
Jacek Jassem

14.20–14.30
Aspekty prawne stosowania leków biologicznych w Polsce
Natalia Łojko

14.30–14.55
Debata
13.55–14.20
Zastosowanie pembrolizumabu w praktyce klinicznej — doświadczenia własne
Monika Prochorec-Sobieszek, Magdalena Knetki-Wróblewska

14.20–14.45
Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem — badania kliniczne oraz doświadczenia własne
Katarzyna Kozak

14.45–14.55
Dyskusja
14.55–15.40 LUNCH
  SALA 3
  SESJA LUNCHOWA FIRMY PIERRE FABRE
Terapia metronomiczna w praktyce klinicznej
  14.55–15.15
Chemioterapia metronomiczna — nowe oblicze znanych leków
Piotr Wysocki

15.15–15.35
Terapia metronomiczna — opisy przypadków
Aleksandra Łacko

15.35–15.40
Dyskusja
  SALA 1 SALA 2
15.40–16.40 SESJA EDUKACYJNA 4
Nowości w ukierunkowanym molekularnie leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rafał Dziadziuszko
SESJA SATELITARNA FIRMY JANSSEN
Terapie w zaawansowanym raku prostaty — nie tak trudno leczyć lepiej
Sesja w formie prezentacji przypadków z uczestnictwem słuchaczy (system do głosowania)
Przewodniczący: Piotr Wysocki
Uczestnicy sesji: Piotr Wysocki, Iwona Skoneczna, Piotr Potemski
  15.40–15.50
Wprowadzenie
Rafał Dziadziuszko

15.50–16.05
Inhibitory EGFR
Maciej Bryl

16.05–16.20
Inhibitory ALK i ROS1
Anna Wrona

16.20–16.35
Leki antyangiogenne i immunologiczne
Dariusz M. Kowalski

16.35–16.40
Dyskusja
 
16.40–17.40 SESJA EDUKACYJNA 5
Postępowanie w przypadku nawrotu nowotworów regionu głowy i szyi
Prowadzący: Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski
SESJA SATELITARNA FIRMY MERCK
Poszerzenie możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w Polsce – Co? Kiedy? Dla kogo?
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
  16.4016.55
Chirurgia ratująca
Romuald Krajewski

16.5517.10
Powtórne napromieniania
Dorota Kiprian

17.1017.25
Leczenie systemowe
Andrzej Kawecki

17.2517.40
Dyskusja
16.4016.55
Potencjalnie resekcyjne przerzuty do wątroby
Barbara Radecka 

16.5517.10
Agresywny/objawowy rak jelita grubego w fazie rozsiewu
Paweł Potocki

17.1017.25
Zaawansowany bezobjawowy rak jelita grubego
Joanna Streb 

17.2517.32
Podsumowanie
Piotr Wysocki 

17.3217.40
Dyskusja
17.40–18.05 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 3
  WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY PFIZER
Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego
  17.40–18.00
Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego
Jarosław Woroń

18.00–18.05
Podsumowanie i dyskusja
  SALA 1 SALA 2
18.05–19.05 SESJA EDUKACYJNA 6
Chemotherapy in hyperthermia
Prowadzący: Lucjan Wyrwicz, Piotr Rutkowski
SESJA SATELITARNA FIRMY PFIZER
Wyzwania i dylematy związane z leczeniem wybranych nowotworów w praktyce klinicznej
Przewodniczący: Piotr Wysocki
  18.05–18.15
Podstawy biologiczne
Lucjan Wyrwicz

18.15–18.35
The results of clinical trials with hypertherm
Rolf Issels

18.35-18.55
Current indications for hyperthermia use in oncology
Lars Lindner

18.55–19.05
Dyskusja
18.0518.30
Przełamywanie oporności na hormonoterapię — nowe nadzieje w zaawansowanym raku piersi
Elżbieta Senkus-Konefka

18.3018.55
Terapie stosowane w mRCC — siła leków i doświadczeń
Piotr Tomczak

18.5519.05
Dyskusja
  SALA 1
19.05–20.20 CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
  19.05–19.10
Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

19.10-19.15
Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK

19.15–19.30
45 lat doświadczania onkologii
Janusz Meder

19.30–19.45
Kiedy wreszcie nadejdzie ta era genetyki...
Radzisław Kordek

19.45–19.50
Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2016 roku

19.50–19.55
Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”

19.55–20.20
Wykład inauguracyjny
Onkoseksuologia jako nadzieja
Zbigniew Lew-Starowicz
20.25 POCZĘSTUNEK

 

PIĄTEK, 15 września 2017 roku

  SALA 1 SALA 2
8.00–9.00 SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE
Aktualne możliwości leczenia przedoperacyjnego chorych na HER2 dodatniego raka piersi w realiach polskich w 2017 r.
Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
Ocena rearanżacji ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca — możliwości i zagrożenia
Prowadzący: Renata Langfort, Paweł Krawczyk
  8.00–8.20
Leczenie przedoperacyjne we wczesnym raku piersi – kiedy, jak i dlaczego?
Barbara Radecka

8.20–8.35
Jak kwalifikować i leczyć chorych przedoperacyjnie w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi”
Piotr Wysocki

8.35–8.50
Czy można poprawić wyniki leczenia przedoperacyjnego? – synergistyczne działanie pertuzumabu i trastuzumabu
Renata Duchnowska

8.50-9.00
Dyskusja
8.00–8.05
Wprowadzenie
Renata Langfort

8.05–8.20
Ocena rearanżacji ALK i jej miejsce w algorytmie leczenia chorych z nowotworami płuc – rekomendacje i standardy
Paweł Krawczyk

8.20-8.35
Ocena rearanżacji ALK: metoda FISH i sekwencjonowanie następnej generacji (NGS)
Joanna Chorostowska-Wynimko

8.35–8.50
Immunohistochemia w diagnostyce rearanżacji ALK
Renata Langfort

8.50–9.00 
Dyskusja
  SALA 1
9.00–10.00 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II
Prowadzący: Wojciech Rogowski, Maria Litwiniuk
  9.00–9.10
Progressive transformation of germinal centres ze zwiększonym wychwytem FDG w PET-TK u chorego po przebytym leczeniu onkologicznym
Konrad Tałasiewicz

9.10–9.20
Choroba Castelmana — postać ograniczona, wariant plazmatycznokomórkowy
Katarzyna Śmiałek-Kania

9.20–9.30
Omówienie
Wojciech Rogowski

9.30–9.40
Chemioterapia radykalna raka jądra w stadium masywnego rozsiewu u 24-letniego chorego z towarzyszącą ostrą niewydolnością nerek i kacheksją nowotworową
Angelika Copija

9.40–9.50
Skuteczność regorafenibu w leczeniu GIST
Iwona Ługowska

9.50–10.00
Omówienie
Maria Litwiniuk
10.00–10.25 PRZERWA NA KAWĘ
SALA 3
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY ADAMED
Leczenie podtrzymujące po pierwszej linii chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca 
Prowadzący: Dariusz M. Kowalski
  10.00–10.05
Wprowadzenie
Dariusz M. Kowalski

10.05–10.10
Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem za
Rodryg Ramlau

10.10–10.15
Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem przeciw
Rafał Dziadziuszko

10.15–10.20
Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu podtrzymującym
Paweł Krawczyk

10.20–10.25
Podsumowanie i dyskusja 
  SALA 1 SALA 2
10.25–11.25 SESJA EDUKACYJNA 7
Leczenie chorych na raka trzonu macicy
Prowadzący: Renata Duchnowska, Jerzy Jakubowicz
SESJA SATELITARNA FIRMY ANGELINI
MASCC 2017 — najważniejsze doniesienia z konferencji
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, MATTI Aapro
  10.25–10.35
Wprowadzenie
Jerzy Jakubowicz

10.35–10.50
Rola leczenia chirurgicznego
Paweł Blecharz

10.50–11.05
Rola radioterapii
Jerzy Jakubowicz

11.05–11.20
Rola leczenia systemowego
Radosław Mądry

11.20–11.25
Dyskusja

10.2510.45
Making the difference for your patients — follow the guidelines
Matii Aapro

10.4511.00
Właściwa komunikacja pacjent-lekarz i jej wpływ na wyniki leczenia onkologicznego
Maciej Krzakowski

11.0011.15
Postępy w profilaktyce nudności i wymiotów związanych z chemioterapią
Łukasz Kwinta

11.1511.25
Dyskusja

  SALA 1
11.25–12.25 SESJA PLENARNA
Czy immunoterapia zmienia wzorzec postępowania w zaawansowanych nowotworach?
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski, Piotr Wysocki
  11.25-11.35
Wprowadzenie
Maciej Krzakowski

11.35-11.50
Nowotwory układu moczowo-płciowego
Piotr Potemski

11.50-12.05
Niedrobnokomórkowy rak płuca
Rodryg Ramlau

12.05-12.20
Czerniak
Piotr Wysocki

12.20-12.25
Podsumowanie
Piotr Potemski, Piotr Wysocki
12.25–12.50 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1 SALA 2 SALA 4
12.50–13.50 SESJA EDUKACYJNA 8
Zakażenia w onkologii
Prowadząca: Hanna Połowniak-Pracka, Janusz Meder
SESJA SATELITARNA FIRMY CELGENE
Postępy w leczeniu gruczolakoraka trzustki
Prowadząca: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
SPOTKANIE Z EKSPERTEM POD PATRONATEM FIRMY BMS
Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb.
Przewodniczący: Piotr Rutkowski
  12.50–13.10
Leczenie przeciwnowotworowe chorych z współwystępującymi chorobami zakaźnymi
Rafał Czyżykowski

13.10–13.30
Zakażenia bakteryjne szczepami alarmowymi
Hanna Połowniak-Pracka

13.30–13.45
Szczepienia przeciw HPV
Radosław Mądry

13.45–13.50
Dyskusja
12.50–13.10
Landscape of pancreatic cancer treatment: current evidences and future perspectives
Guido Giordano

13.10–13.30
Jakość życia chorych z zaawansowanym rakiem trzustki
Lucjan Wyrwicz

13.30–13.50
Dyskusja
12.5013.00
Wstęp
Piotr Rutkowski

13.0013.30
Korzyści i wyzwania immunoterapii — endokrynopatie w trakcie immunoterapii
Katarzyna Kozak

13.3013.50
Dyskusja

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.
13.50–14.35 LUNCH
SALA 3
SESJA LUNCHOWA FIRMY ASTELLAS
Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego
Przewodniczący: Piotr Wysocki
  13.50–13.55
Wprowadzenie
Piotr Wysocki

13.55–14.05
Ratunkowa prostatektomia w obliczu nawrotu biochemicznego po radioterapii radykalnej
Tomasz Borkowski

14.05–14.15
Choroba oligometastatyczna — rola radioterapii
Piotr Milecki

14.15–14.30
Wyzwania w leczeniu systemowym po niepowodzeniu chemioterapii
Iwona Skoneczna

14.30–14.35
Dyskusja i podsumowanie
Piotr Wysocki
  SALA 1 SALA 2
14.35–15.35 SESJA EDUKACYJNA 9
Onkologia wieku podeszłego
Prowadzący: Adam Płużański, Tomasz Grodzicki
SESJA SATELITARNA FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM
Personalizacja leczenia zaawansowanego NDRP w praktyce klinicznej
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Dariusz M. Kowalski
  14.35–14.55
Charakterystyka pacjenta geriatrycznego
Tomasz Grodzicki

14.55–15.05
Rak płuca
Adam Płużański

15.05–15.15
Rak piersi
Katarzyna Pogoda

15.15–15.25
Rak prostaty
Iwona Skoneczna

15.25–15.35
Dyskusja
14.3514.45
Wprowadzenie
Maciej Krzakowski

14.4515.00
Krajobraz leczenia NDRP w świetle najnowszych zaleceń ESMO
Dariusz M. Kowalski

15.0015.20
Wybór opcji terapeutycznych w II linii NDRP. Korzyści z zastosowania nintedanibu u chorych z rakiem gruczołowym
Sabine Zöchbauer-Müller

15.2015.35
Praktyczne aspekty terapii afatynibem — doświadczenia własne
Magdalena Knetki-Wróblewska
15.35–16.35 SESJA EDUKACYJNA 10
Nowotwory klatki piersiowej o niewielkiej częstości występowania — postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rodryg Ramlau
SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS
Nowe możliwości leczenia zaawansowanego raka piersi HR+, HER2–
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Maria Litwiniuk
  15.35–15.40
Wprowadzenie
Rafał Dziadziuszko

15.40–15.55
Grasiczaki
Magdalena Knetki-Wróblewska

15.55–16.10
Złośliwy międzybłoniak opłucnej
Dariusz M. Kowalski

16.10–16.20
Włókniakowatość typu głębokiego (guz desmoidalny)
Rafał Dziadziuszko

16.20–16.30
Nowotwory tchawicy
Aleksandra Piórek

16.30–16.35
Dyskusja
15.3516.00
Opcje terapeutyczne w pierwszej linii zaawansowanego raka piersi HR+, HER2– 
Aleksandra Łacko

16.0016.25
Miejsce hormonoterapii w zaawansowanym raku piersi
Elżbieta Senkus-Konefka

16.2516.35
Dyskusja
16.35–17.00 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1 SALA 2
17.00–18.00 SESJA EDUKACYJNA 11
Obecne i nowe możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego
Prowadzący: Marek Wojtukiewicz, Lucjan Wyrwicz
SESJA SATELITARNA FIRMY IPSEN
Onkologia z trzech perspektyw — Ipsen w onkologii
Prowadzący: Piotr Wysocki, Piotr Chłosta
  17.00–17.10
Wprowadzenie
Marek Wojtukiewicz

17.10–17.25
Obecne możliwości leczenia miejscowego
Dariusz Zadrożny

17.25–17.40
Obecne możliwości leczenia systemowego
Piotr Tokajuk

17.40–17.55
Nowe możliwości leczenia systemowego
Lucjan Wyrwicz

17.55–18.00
Dyskusja
17.0017.16
Meteor study — transferring cabozantinib triple mechanism of action into clinical practice
Camillo Porta

17.1617.32
Analogi GnRH w leczeniu raka gruczołu krokowego — stan wiedzy na dziś
Piotr Chłosta

17.3217.48
Wyzwania w terapii nowotworów neuroendokrynnych — polskie rekomendacje 2017
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

17.4818.00
Dyskusja
18.00–19.00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK
20.00 KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW

 

SOBOTA, 16 września 2017 roku

  SALA 1
8.30–10.00 NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE
Prowadzący: Renata Duchnowska, Dariusz M. Kowalski
  8.30–8.40
Ocena ryzyka wystąpienia obustronnego raka piersi
Marek Szwiec

8.40–8.50
Płodność u chorych po leczeniu raka piersi — jaka jest wiedza onkologów na ten temat?
Katarzyna Pogoda

8.50–9.00
Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami w wieku ≥ 70 lat
Bożena Cybulska-Stopa

9.00–9.10
Różnice w prognozie chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi HPV16-zależnego na podstawie liczby kopii wirusa w pojedynczej komórce i ekspresji P16
Beata Biesaga

9.10–9.20
Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili w stosunku do limfocytów (NLR) krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu otrzymujących immunoterapię
Iwona Ługowska

9.20–9.30
Wartość prognostyczna PLR i IL-6 u chorych na drobnokomórkowego raka płuca
Ewa Wójcik

9.30–9.40
Wartość populacyjna leczenia uzupełniającego trastuzumabem u chorych na raka piersi z pierwotnym guzem ≤ 2 cm
Beata Jagielska

9.40–10.00
Omówienie
  SALA 1 SALA 2 SALA 3
10.00–11.00 SESJA EDUKACYJNA 12
Seksualność chorych w kompleksowej opiece onkologicznej
Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Janusz Meder
SESJA SATELITARNA FIRMY EGIS
Dostosowanie leczenia uzupełniającego do wieku chorych na raka piersi
Prowadząca: Maria Litwiniuk
SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ
Istotne zagadnienia w praktyce pielęgniarstwa onkologicznego
  10.00–10.10
Wprowadzenie
Janusz Meder

10.10–10.30
Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia lekarza seksuologa
Zbigniew Lew-Starowicz

10.30–10.50
Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia psychoonkologa
Mariola Kosowicz

10.50–11.00
Dysuksja
 
10.00–10.15
Czy i w jaki sposób zaplanowany czas trwania hormonoterapii może wpłynąć na stosowanie się chorych do zaleceń lekarza i na toksyczność terapii?
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

10.15–10.30
Czy wiek pacjentek po menopauzie powinien być brany pod uwagę w wyborze hormonoterapii uzupełniającej?
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

10.30–10.50
Jak pojawienie się leków biopodobnych może wpłynąć na dostępność terapii ukierunkowanej molekularnie i korzyści z niej odnoszone przez chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2?
Elżbieta Senkus-Konefka

10.50–11.00
Dyskusja
10.00–10.30
Powikłania ze strony układu pokarmowego podczas leczenia przeciwnowotworowego
Magdalena Knetki-Wróblewska
 • Nudności i wymioty związane z chorobą nowotworową
 • Zapalenie śluzówek jamy ustnej
 • Biegunka jako powikłanie leczenia nowymi lekami przeciwnowotworowymi
10.30–11.00
Skórne działania niepożądane celowanych terapii onkologicznych
Joanna Czuwara
 • Toksyczność skórna leków onkologicznych
 • Profilaktyka powikłań skórnych — zalecenia dla pacjentów
 • Leczenie powikłań skórnych
11.00–11.25 PRZERWA NA KAWĘ 11.00–11.15 PRZERWA
  SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
11.25–12.25 SESJA EDUKACYJNA 13
Zmiany w standardzie leczenia chorych na raka piersi
Prowadzący: Wojciech Wysocki, Jacek Jassem
SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRA ZENECA
Gorące tematy z ASCO i ESMO 2017
Jak przełamywać oporność na leczenie IKT EGFR u chorych na zaawansowanego NDRP? Postęp w leczeniu hormonalnym chorych na zaawansowanego raka piersi

Przewodniczący: Joanna Chrostowska-Wynimko, Dariusz M. Kowalski
SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ
Istotne zagadnienia w praktyce pielęgniarstwa onkologicznego
SPOTKANIE Z EKSPERTEM POD PATRONATEM FIRMY BMS
Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb. 
Przewodniczący: Piotr Rutkowski
  11.25–11.40
Zmiana w chirurgicznym leczeniu pachowych węzłów chłonnych
Wojciech Wysocki

11.40–11.55
Testy wielogenowe w wyborze uzupełniającego leczenia
Jacek Jassem

11.55–12.10
Sekwencja uzupełniającej hormonoterapii
Maria Litwiniuk

12.10–12.20
Bisfosfoniany w uzupełniającym leczeniu
Łukasz Kwinta

12.20–12.25
Dyskusja
11.2511.30
Wprowadzenie
Dariusz M. Kowalski

11.3011.40
Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR — mechanizmy powstawania i przełamywania oporności
Joanna Chrostowska-Wynimko

11.4011.50
Rola i miejsce produktu Tagrisso w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca
Magdalena Knetki-Wróblewska

11.5012.00
Sekwencje leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR na podstawie opisu przypadku
Grzegorz Czyżewicz

12.0012.15
Rola i miejsce produktu Faslodex w leczeniu zaawansowanego raka piersi ER+ w świetle rejestracji nowych wskazań
Aleksandra Łacko

12.1512.25
Dyskusja i podsumowanie
11.15–11.30
Przeciwnowotworowe leki biopodobne
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • Co to są leki biopodobne?
 • Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia lekami biopodobnymi
11.30–12.30
Żywienie a choroba nowotworowa
Iwona Sajór
 • Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze w czasie choroby nowotworowej
 • Dieta po przebytej operacji chirurgicznej w obrębie przewodu pokarmowego, w trakcie chemioterapii, radioterapii lub hormonoterapii
 • Zapobieganie rozwojowi niedożywienia i kacheksji nowotworowej
11.2511.35
Wstęp
Piotr Rutkowski

11.3512.05
Wzmocnienie immunoterapii radioterapią
Tomasz Świtaj

12.0512.25
Dyskusja

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.
  SALA 1 SALA 3
12.25–13.40 NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK
Prowadzący: Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski
SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ
Istotne zagadnienia w praktyce pielęgniarstwa onkologicznego
  12.25–12.40
Nowotwory płuca
Maciej Krzakowski

12.40–12.55
Nowotwory układu pokarmowego
Piotr Potemski

12.55–13.10
Nowotwory układu moczowo-płciowego
Piotr Wysocki

13.10–13.25
Rak piersi
Jacek Jassem

13.25–13.40
Czerniaki i mięsaki
Piotr Rutkowski
12.30–13.30
Komunikacja z chorymi na nowotwory
Mariola Kosowicz
 • W jaki sposób komunikacja tworzy świat społeczny i wpływa na relacje interpersonalne?
 • Dlaczego jednych ludzi rozumiemy, a innych nie?
 • Co mówią o nas nasze kompetencje interpersonalne?
 • W jaki sposób budować osobiste kompetencje komunikacyjne i jak z nich korzystać?
 • Myślenie na zimno i gorąco. Jak świadomie zarządzać własną tożsamością?
 • Jak zarządzać emocjami w życiu zawodowym i osobistym?
 • Jak budować porozumienie bez przemocy i znaleźć drogę do porozumienia?
 • W jaki sposób wyrażać siebie i stawiać czytelne granice rozmówcy?
13.40–14.30 LUNCH
13.40 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl