head

Zgłaszanie przypadków klinicznych do prezentacji

Zasady zgłaszania i recenzowania przypadków klinicznych do prezentacji podczas XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

 1. Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające);
 2. Opisy przypadków należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym, w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 12 maja 2017 roku;
 3. W opisie przypadku należy uwzględnić:
  3.1. Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji,
  3.2. Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym,
  3.3. Leczenie — stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej,
  3.4. Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji;
 4. Opis przypadków nie powinien przekraczać 250 słów. 
 5. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego dokonają oceny zgłoszonych opisów przypadków do 16 czerwca 2017 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint, nieprzekraczających 15 przeźroczy i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do 15 lipca 2017 roku;
 6. Tytuły opisów przypadków i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego XX Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem.
 7. Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie Oncology in Clinical Practice (po uprzednim dostosowaniu ich przez autorów do wymóg publikowania prac w czasopiśmie Oncology in Clinical Practice)

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej. Organizatorzy zapewnią im zakwaterowanie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ich podróży.

Zgłaszanie doniesień naukowych

Uczestnicy XIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2017 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Kongresu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.
Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 lipca 2017 roku.
Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp;
 2. Materiał i metody;
 3. Wyniki;
 4. Omówienie;
 5. Ewentualne piśmiennictwo.

Nagłówek powinien zawierać:

 • tytuł streszczenia,
 • pierwszą literę imienia i nazwiska autorów
 • oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia prac będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: http://www.kongres.ptok.pl/

 

Zglos streszczenie

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl