head

PROGRAM MERYTORYCZNY

LEGENDA
 

SESJE EDUKACYJNE

 

SESJE PATRONACKIE

 

SESJE SPONSOROWANE, SESJE LUNCHOWE, WARSZTATY

 

SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


CZWARTEK, 30 SIERPNIA 2018 ROKU

10.15–10.30

SALA 1

KRAKÓW 2

OTWARCIE KONGRESU

10.30–11.30

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Leczenie okołooperacyjne w mięsakach
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Adam Maciejczyk

10.30–10.45
Leczenie okołooperacyjne systemowe w mięsakach kości
Tomasz Świtaj

10.45–11.00
Leczenie skojarzone mięsaków tkanek miękkich
Piotr Rutkowski

11.00–11.10
Leczenie okołooperacyjne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
Monika Dudzisz-Śledź

11.10–11.25
Radioterapia okołooperacyjna mięsaków
Mateusz Spałek

11.25–11.30
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY MSD

Przewodnicząca: Joanna Chorostowska-Wynimko

10.30–10.50
Rola zespołu multidyscyplinarnego w diagnostyce raka płuca
Joanna Chorostowska-Wynimko

10.50–11.10
Immunohistochemiczna ekspresja PD-L1 jako biomarker prognostyczny i predykcyjny dla immunoterapii w NDRP
Monika Prochorec-Sobieszek

11.10–11.30
Zastosowanie pembrolizumabu w leczeniu pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca w świetle zapisów programu lekowego
Adam Płużański

 

11.30–12.30

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA SATELITARNA FIRMY BRISTOL-MYERS SQUIBB

Immunoonkologia szansą na długotrwałe przeżycia
Przewodniczący: Maciej Krzakowski

11.30–11.45
Polskie doświadczenia z OPDIVO (niwolumab) w zaawansowanym czerniaku
Piotr Rutkowski

11.45–12.00
Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego, płaskonabłonkowego raka płuca
Dariusz Kowalski

12.00–12.15
Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki
Piotr Tomczak

12.15–12.30
Dyskusja

 

SESJA SATELITARNA FIRMY JANSSEN

Spersonalizowane podejście do leczenia raka gruczołu krokowego. Praktyczne aspekty terapii
Przewodniczący: Piotr Radziszewski, Iwona Skoneczna

11.30–11.45
Spersonalizowane podejście do leczenia raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka — chirurgia
Piotr Radziszewski

11.45–12.00
Brachyterapia fokalna — nowa możliwość personalizacji leczenia chorych na raka stercza
Mateusz Dąbkowski

12.00–12.20
Praktyczne aspekty terapii — przypadki kliniczne
Iwona Skoneczna

12.20–12.30
Podsumowanie, ocena wydarzenia i pytania dodatkowe

12.30–12.55

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

Wykład sponsorowany firmy Pfizer

Czy nowotwór musi boleć? Jak leczyć skutecznie?
Jarosław Woroń

12.55–13.55

SALA 1

KRAKÓW 2

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

Przewodniczący: Jan Walewski, Dariusz Kowalski

12.55–13.05
Zajęcie układu oddechowego i skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego z towarzyszącą transformacją złośliwości nowotworu
Agnieszka Druzd-Sitek

13.05–13.15
Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorej z zespołem mielodysplastycznym wtórnym do chemioterapii i radioterapii podawanej z powodu raka piersi
Maria Cioch

13.15–13.25
Niekorzystne rokowanie w przebiegu CAEBV u chorej z objawami imitującymi chorobę rozrostową układu chłonnego
Agnieszka Wójcik

13.25–13.35
Nawrót chłoniaka w ośrodkowym układzie nerwowym pod postacią zajęcia płynu mózgowo-rdzeniowego u chorego z pierwotnym chłoniakiem skóry rozlanym z komórek B typu kończynowego współistniejącym z ziarniniakiem grzybiastym
Joanna Romejko-Jarosińska

13.35–13.45
Kiedy powiedzieć NIE chorej w złym stanie ogólnym z guzem jajnika?
Kamila Kaźmierczak

13.45–13.55
Omówienie

13.55–14.55

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiej Grupy Raka Płuca
Niedrobnokomórkowy rak płuca w XXI wieku
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Piotr Wysocki

13.55–14.10
Nowe technologie w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia NDRP
Joanna Chorostowska-Wynimko

14.10–14.25
Miejsce leków immunokompetentnych w leczeniu NDRP
Dariusz M. Kowalski

14.25–14.35
Rola mikrobiomu w leczeniu przeciwnowotworowym NDRP
Piotr Wysocki

14.35–14.50
Radiochemioterapia NDRP — sekwencyjna czy jednoczasowa? Oto jest pytanie
Rafał Suwiński

14.50–14.55
Posumowanie

SESJA POD PATRONATEM FIRMY AMGEN

Jak innowacja zmienia rzeczywistość w leczeniu raka piersi?
Przewodniczący: Tadeusz Pieńkowski

13.55–14.10
Innowacja w systemie ochrony zdrowia
Tadeusz Pieńkowski

14.10–14.30
Czy leki biopodobne wspierają innowację?
Marc Thill

14.30–14.50
Leczenie przyszłości w onkologii
Matthias Friedrich (Monachium)

14.50–14.55
Dyskusja

14.55–15.40

LUNCH

SALA 3

WARSZAWA 1-3

SESJA LUNCHOWA FIRMY PIERRE FABRE

Terapia metronomiczna — uznana opcja leczenia onkologicznego
Przewodniczące: Elżbieta Senkus-Konefka, Katarzyna Pogoda, Piotr Wysocki

14.55–15.15
Terapia metronomiczna w aktualnych standardach leczenia
Elżbieta Senkus-Konefka

15.15–15.35
Terapia metronomiczna w praktyce klinicznej
Katarzyna Pogoda

15.35–15.40
Dyskusja

15.40–16.40

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Chemioradioterapia w erze nowych technologii
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Adam Maciejczyk

15.40–15.55
Nowotwory przewodu pokarmowego
Adam Maciejczyk

15.55–16.10
Nowotwory narządów głowy i szyi
Andrzej Kawecki

16.10–16.25
Nowotwory narządów klatki piersiowej
Dariusz Kowalski

16.25–16.40
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY PFIZER

Palbocyklib — dwa lata doświadczeń w leczeniu zaawansowanego raka piersi
Przewodnicząca: Maria Litwiniuk

15.40–16.05
Targeting CDK4/6 in ABC management — gaining experience in clinical practice
Katalin Boer

16.05–16.30
Nadchodzi era inhibitorów CDK4/6 w Polsce
Barbara Radecka

16.30–16.40 Dyskusja

 

16.40–17.20

SALA 1

KRAKÓW 2

16.40–16.45
Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

16.45–16.50
Wręczenie dyplomu Honorowemu Członkowi PTOK
Piotr Siedlecki

16.50–17.00
Wręczenie dyplomu i wystąpienie Honorowego Członka PTOK
Andrzej Kułakowski

17.00–17.05
Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów "Konkursu PTOK 2018"

17.05–17.10
Wręczenie nagród za najlepsze publikacje dotyczące raka nerki dla  laureatów konkursu PTOK „Dla młodych onkologów”

17.10–17.15
Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”

17.15–17.20
Nowe technologie PTOK
Piotr Wysocki

17.20–18.20

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Innowacje w psychoonkologii — znane metody w nowej odsłonie
Przewodniczący: Janusz Meder, Mariola Kosowicz

17.20–17.25
Wprowadzenie
Janusz Meder

17.25–17.40
Narracja w relacji lekarza z pacjentem (narrative medicine
Mariola Kosowicz

17.40–17.55
Muzykoterapia w kompleksowej opiece onkologicznej
Małgorzata Stańczyk

17.55–18.10
Terapia uważności (mindfulness)
Renata Mizerska

18.10–18.20
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM

Wybór optymalnej sekwencji leczenia pacjentów z NDRP
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Rodryg Ramlau

17.20–17.30
Wprowadzenie
Maciej Krzakowski

17.30–17.45
Nintedanib w leczeniu pacjentów z wczesną progresją gruczołowego raka płuca
Rodyg Ramlau

17.45–18.00
Opcje terapeutyczne u pacjentów szybko progresujących w dobie immunoterapii
Magdalena Knetki-Wróblewska

18.00–18.15
Terapia sekwencyjna u chorych z mutacjami EGFR
Adam Płużański

18.15–18.20
Dyskusja

 

18.20–18.45

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3 / SALA 4

WARSZAWA 1-3 / WARSZAWA 2-4

Wykład sponsorowany firmy Bayer

Pacjent z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego — od onkologa do medyka nuklearnego. Od czego zacząć, jak leczyć, na co zwrócić uwagę?
Marek Wojtukiewicz, Jolanta Kunikowska

18.45–19.45

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Przedoperacyjne leczenie systemowe chorych na raka piersi
Przewodniczące: Maria Litwiniuk, Renata Duchnowska

18.45–19.00
Rak piersi HER2-dodatni
Magdalena Krakowska

19.00–19.15
Rak piersi "potrójnie ujemny"
Renata Duchnowska

19.15–19.30
Rak luminalny A
Maria Litwiniuk

19.30–19.45
Dyskusja

SESJA EDUKACYJNA

Rak gruczołu krokowego
Przewodniczący: Piotr Radziszewski, Leszek Królicki

18.45–19.00
Obraz genetyczny i molekularny zaawansowanego raka gruczołu krokowego i implikacje terapeutyczne
Piotr Radziszewski

19.00–19.15
Nowe możliwości diagnostyki i leczenia radioizotopowego w raku gruczołu krokowego
Jolanta Kunikowska

19.15–19.35
Choroba oligometastatyczna w raku gruczołu krokowego — diagnostyka i możliwości terapeutyczne
Leszek Królicki, Piotr Radziszewski

19.35–19.45
Dyskusja

19.45

POCZĘSTUNEK

 


PIĄTEK, 31 SIERPNIA 2018 ROKU

 

8.00–9.00

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 5

BERLIN

SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE

Rak jelita grubego
Przewodniczący: Piotr Potemski

8.00–8.25
Dobór leczenia systemowego i rola leków antyangiogennych u chorych na przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAF
Piotr Potemski

8.25–8.50
W jaki sposób, z największą korzyścią dla pacjenta, wykorzystać możliwości programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”?
Joanna Połowinczak-Przybyłek

8.50–9.00
Dyskusja

 

SESJA SATELITARNA FIRMY ASTELLAS

Rola receptora androgenowego w leczeniu raka gruczołu krokowego
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Rafał Suwiński

8.00–8.05
Receptor androgenowy w organizmie mężczyzny
Piotr Wysocki

8.05–8.25
Leczenie systemowe chorych na raka gruczołu krokowego
Rafał Suwiński

8.25–8.45
Moje przypadki pacjentów z mCRPC
Ewa Chmielowska

8.45–9.00
Dyskusja i podsumowanie

 

WARSZTATY FIRMY MSD

Śniadanie z ekspertem
Przewodniczący: Piotr Rutkowski

 

 • Wstęp. Postępy w leczeniu czerniaka
  Piotr Rutkowski
 • Wyzwania związane z immunoterapią czerniaka na podstawie przypadków klinicznych
 • Przypadek 1
  Monika Dudzisz-Śledź
 • Przypadek 2
  Tomasz Rogala
 • Dyskusja

 

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy MSD. Liczba miejsc jest ograniczona.

9.00–10.00

SALA 1

KRAKÓW 2

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II

Przewodniczący: Wiesław Bal, Paweł Różanowski

9.00–9.10
Guz włóknisty opłucnej (SFT, Solitary Fibrous Tumour) współwystępujący z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i zespołem Doege-Pottera — opis przypadku
Aleksandra Piórek

9.10–9.20
Rak neuroendokrynny przełyku u chorego z rakiem pęcherza moczowego i rakiem gruczołu krokowego w wywiadzie
Magdalena Kędzierska

9.20–9.30
Rak piersi i rak krtani u chorej z rozsianym nowotworem o nieznanym puncie wyjścia. Wznowa czy trzy niezależne nowotwory?
Magdalena Kędzierska

9.30–9.40
Całkowita remisja patologiczna (pCR, pathological complete response) po terapii paliatywnej sorafenibem (SORAF) w raku wątrobowokomórkowym (HCC, hepatocellular carcinoma) — opis przypadku
Aneta Lebiedzińska

9.40–9.50
Rak jelita grubego zdiagnozowany u chorego w trakcie terapii niwolumabem z powodu rozsianego czerniaka, po wcześniejszym radykalnym leczeniu raka krtani
Magdalena Kędzierska

9.50–10.00
Omówienie

10.00–10.25

PRZERWA NA KAWĘ

10.25–11.25

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego u pacjentów onkologicznych
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Sebastian Szmit

10.25–10.40
Diagnostyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Marek Wojtukiewicz

10.40–10.55
Rozpoznanie i wczesna terapia ostrych zespołów wieńcowych
Grzegorz Piotrowski

10.55–11.10
Zaburzenia rytmu serca
Sebastian Szmit

11.10–11.25
Dyskusja

SESJA MEDYCZNA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS

Inhibitory CDK 4/6 w pierwszej linii leczenia
Przewodnicząca: Maria Litwiniuk, Piotr Wysocki

10.25–10.50
Inhibitory CDK 4/6 — TAK! — Ale jak?
Elżbieta Senkus-Konefka

10.50–11.15
Przypadek pacjentki leczonej rybocyklibem
Joanna Kufel-Grabowska

11.15–11.25
Dyskusja

 

11.25–12.25

SALA 1

KRAKÓW 2

SESJA PLENARNA

Postęp w immunoonkologii
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

11.25–11.40
Nowe opcje na horyzoncie
Paweł Różanowski

11.40–11.55
Nowe rejestracje
Łukasz Kwinta

11.55–12.10
Nowe refundacje
Rafał Zyśk

12.10–12.25
Dyskusja

12.25–12.50

PRZERWA NA KAWĘ

12.50–13.50

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Nowotwory złośliwe skóry — współczesne dylematy
Przewodniczący: Piotr Rutkowski

12.50–13.10
What is the current role of targeted therapy in melanoma?
Bartosz Chmielowski

13.10–13.20
Ewolucja postępowania u chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym
Piotr Rutkowski

13.20–13.30
Jak zoptymalizować leczenie przerzutów czerniaka do mózgu?
Tomasz Świtaj

13.30–13.40
Postępy w leczeniu systemowym innych niż czerniak nowotworów złośliwych skóry
Monika Dudzisz-Śledź

13.40–13.50
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE

Nowości i wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorych na zaawansowanego NDRP
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Dariusz Kowalski

12.50–13.05
Praktyczne aspekty zastosowania inhibitorów ALK u chorych na NDRP
Katarzyna Stencel

13.05–13.20
Aspekty oceny biomarkerów w NDRP — gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Anna Wrona

13.20–13.35
Miejsce inhibitorów PD-L1 w leczeniu chorych na zaawansowanego NDRP
Dariusz Kowalski

13.35–13.50
Dyskusja

 

13.50–14.35

LUNCH

SALA 3

WARSZAWA 1-3

SALA 4

WARSZAWA 2-4

SESJA LUNCHOWA FIRMY EGIS

Sztuka leczenia, sztuka komunikacji
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Elżbieta Senkus-Konefka

13.50–14.05
Czas na lek. Przestrzeganie zasad przyjmowania doustnej hormonoterapii warunkiem powodzenia leczenia
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

14.05–14.20
Efekt nocebo — negatywne nastawienie pacjenta do terapii
Marek Wojtukiewicz

14.20–14.35
Leki biologiczne biopodobne — fakty i mity
Elżbieta Senkus-Konefka

 

SESJA LUNCHOWA FIRMY MSD

Pacjent onkologiczny priorytetem dla MSD
Przewodniczący: Rodryg Ramlau, Piotr Rutkowski, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.50–14.05
Pembrolizumab w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Rodryg Ramlau

14.05–14.20
Pembrolizumab w leczeniu czerniaków — podsumowanie 4- i 5-letnich odpowiedzi na leczenie
Piotr Rutkowski

14.20–14.35
Ontruzant (trastuzumab) w leczeniu raka piersi
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

 

14.35–15.35

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 5

BERLIN

SESJA EDUKACYJNA

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu ukierunkowanym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Dariusz Kowalski

14.35–14.55
Leczenie anty-EGFR
Magdalena Knetki-Wróblewska

14.55–15.10
Leczenie anty-ALK
Anna Wrona

15.10–15.25
Leczenie chorych z innymi zaburzeniami molekularnymi
Katarzyna Stencel

15.25–15.35
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY MERCK

Pierwsza linia leczenia w uogólnionym raku jelita grubego w Polsce — rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna
Przewodniczący: Piotr Wysocki

14.35–15.00
Zalecenia ESMO w codziennej praktyce klinicznej
Demetris Papamichael

15.00–15.20
Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka jelita grubego
Barbara Radecka

15.20–15.30
Rok od wprowadzenia cetuksymabu do leczenia 1. linii — podsumowanie dotychczasowych doświadczeń
Piotr Wysocki

15.00–15.35
Dyskusja

Warsztaty firmy Bristol-Myers Squibb

Praktyczne aspekty zastosowania niwolumabu w leczeniu drugiej linii jasnokomórkowego raka nerki

Piotr Tomczak, Zuzanna Synowiec

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy Bristol-Myers Squibb. Liczba miejsc jest ograniczona.

15.35–16.35

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 5

BERLIN

SESJA EDUKACYJNA

Zmiany w podejściu do leczenia nowotworów układu limfoidalnego
Przewodniczący: Jan Walewski, Tadeusz Robak

15.35–15.50
Przewlekła białaczka limfocytowa
Tadeusz Robak

15.50–16.05
Szpiczak plazmocytowy
Krzysztof Jamroziak

16.05–16.20
Chłoniaki o wysokiej złośliwości z komórek B
Jan Walewski

16.20–16.35
Dyskusja

SESJA POD PATRONATEM FIRMY IPSEN

Nowe możliwości leczenia systemowego pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

15.35–15.50
Rola nowej generacji inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu zaawansowanego raka nerki
Piotr Wysocki

15.50–16.05
Wyniki badań naukowych a praktyka kliniczna — wnioski z programu wczesnego dostępu do terapii (Early Access Program)
Piotr Tomczak

16.05–16.15
Pacjent z zaawansowanym rakiem nerki — opis przypadku klinicznego
Łukasz Kwinta

16.15–16.25
Pacjent z zaawansowanym rakiem nerki — opis przypadku klinicznego
Jakub Kucharz

16.25–16.35
Dyskusja

 

Warsztaty firmy Bristol-Myers Squibb

Ocena dynamiki choroby w aspekcie kryterium wyboru terapii zaawansowanego czerniaka

Marek Ziobro, Bożena Cybulska-Stopa

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy Bristol-Myers Squibb. Liczba miejsc jest ograniczona.

16.35–17.00

 

PRZERWA NA KAWĘ

17.00–18.00

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 3

WARSZAWA 1-3

SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRA ZENECA

Co wiemy po dwóch latach stosowania leku Lynparza w Polsce?
Przewodniczący: Radosław Mądry, Tomasz Kubiatowski

17.00–17.10
Diagnostyka molekularna w raku jajnika — od prewencji do leczenia
Dorota Nowakowska

17.10–17.20
Prezentacja przypadku pacjentki leczonej olaparybem
Magdalena Sikorska

17.20–17.30
Jak inhibitory PARP zmieniły standard opieki nad pacjentką z rakiem jajnika?
Radosław Mądry

17.30–17.40
Prezentacja przypadku pacjentki leczonej olaparybem
Joanna Stanisławiak-Rudowicz

17.40–17.50
Podsumowanie sesji
Tomasz Kubiatowski

17.50–18.00
Dyskusja

 

SESJA SATELITARNA FIRMY ADAMED

Od nauki do praktyki — rozwój onkologii w Polsce
Przewodniczący: Dariusz Kowalski, Rodryg Ramlau

17.00–17.05
Innowacja w onkologii motorem rozwoju Adamed
Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu GA

17.05–17.20
Nowe leki, nowe wskazania, polski pomysł (ONCO3CLA i MDM53)
Bartłomiej Żerek, Kierownik Działu Rozwoju Innowacji GA

17.20–17.30
Pemetreksed w leczeniu podtrzymującym NDRP — fakty i mity
Rodryg Ramlau

17.30–17.40
Toksyczność pemetreksedu — czy należy się bać?
Paweł Krawczyk

17.40–17.50
Pemetreksed — wskazania inne niż NDRP
Dariusz Kowalski

17.50–18.00
Podsumowanie i dyskusja

SESJA SATELITARNA FIRMY CELGENE

Strategia leczenia przerzutowego raka trzustki — debata oparta na opisach przypadków
Przewodniczący: Thomas Seuffelein, Leszek Kraj

17.00–17.05
Otwarcie spotkania
Leszek Kraj

17.05–17.35
First line systemic treatment — a foundation for sequential therapy
Thomas Seuffelein

17.35–17.50
Dalsze opcje terapeutyczne — optymalizacja wyników
Leszek Kraj

17.50–18.00
Dyskusja

18.00–19.00

SALA 1

KRAKÓW 2

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK

19.00–20.00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTO

 


SOBOTA, 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

8.30–10.00

9.30–11.15

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 3

WARSZAWA 1-3

NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE

Przewodnicząca: Renata Duchnowska

8.30–8.40
Molekularna i kliniczna ocena ryzyka wystąpienia kolejnych pierwotnych nowotworów u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi
Marek Szwiec

8.40–8.50
Mutacje BRCA jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na indukcyjną chemioterapię u pacjentek z rakiem piersi
Marek Szwiec

8.50–9.00
Predykcyjne i prognostyczne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej dla wyników leczenia sunitynibem chorych na zaawansowany nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
Piotr Rutkowski

9.00–9.10
Porównanie wykrywalności wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 (HPV16) w zależności od rodzaju materiału pozyskanego od chorych na raki płaskonabłonkowe narządów głowy i szyi (HNSCC)
Beata Biesaga

9.10–9.20
Metylacja genów DICER i DROSHA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Anna Grenda

9.20–9.30
Wyniki leczenia chorych na złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (MPNST)
Paweł Teterycz

9.30–10.00
Omówienie

 

SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ

9.30
Rejestracja uczestników

10.00–10.15
Powitanie i otwarcie sesji
Maciej Krzakowski
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii Klinicznej
Ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

10.15–10.45
Współczesne wyzwania w opiece pielęgniarskiej
Anna Koper
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

10.45–11.15
Rehabilitacja w procesie leczenia onkologicznego
Marek Woźniewski
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

10.00–11.00

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 5

BERLIN

SESJA EDUKACYJNA

Jakie mamy możliwości optymalizacji leczenia HER2+ raka piersi w Polsce?
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Elżbieta Senkus-Konefka

10.00–10.25
EBC in clinical practice
Christian Jackisch

10.25–10.50
Możliwości wydłużenia ścieżki terapeutycznej chorych z rozsianym HER2+ rakiem piersi
Elżbieta Senkus-Konefka

10.50–11.00
Dyskusja
 

SESJA EDUKACYJNA

Współczesne leczenie miejscowo zaawansowanych nowotworów urotelialnych
Przewodniczący: Piotr Chłosta, Piotr Wysocki

10.00–10.15
Leczenie chirurgiczne
Piotr Chłosta

10.15–10.30
Radioterapia
Krzysztof Małecki

10.30–10.45
Chemioterapia
Łukasz Kwinta

10.45–11.00
Dyskusja

Warsztaty firmy Bristol-Myers Squibb

Praktyczne aspekty zastosowania niwolumabu w leczeniu drugiej linii niedrobnokomórkowego, płaskonabłonkowego raka płuca

Adam Płużański, Magdalena Knetki-Wróblewska

Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy Bristol-Myers Squibb. Liczba miejsc jest ograniczona.

11.00–11.25

11.15–11.30

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA

11.25–12.25

11.30–13.00

SALA 1

KRAKÓW 2

SALA 2

LONDYN

SALA 3

WARSZAWA 1-3

SESJA EDUKACYJNA

Personalizacja leczenia chorych na zaawansowane nowotwory — wykorzystanie czynników klinicznych i molekularnych
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Maciej Krzakowski

11.25–11.40
Czerniak z mutacją genie BRAF
Piotr Rutkowski

11.40–11.55
Niedrobnokomórkowy raka płuca z mutacją w genie EGFR
Adam Płużański

11.55–12.10
Rak jelita grubego z mutacją w genie BRAF
Paweł Potocki

12.10–12.25
Dyskusja

SESJA EDUKACYJNA

Ostre stany w onkologii — zasady postępowania
Przewodniczący: Rafał Czyżykowski, Maciej Kawecki

11.25–11.40
Związane z układem oddechowym (zespół żyły głównej górnej i ostra zatorowość płucna)
Magdalena Zaborowska-Szmit

11.40–11.55
Zaburzenia metaboliczne (ostry zespół rozpadu guza, hiperkalcemia, hiponatremia)
Rafał Czyżykowski

11.55–12.10
Zaburzenia neurologiczne (ucisk rdzenia kręgowego, napady drgawek, wzrost ciśnienie śródczaszkowego)
Maciej Kawecki

12.10–12.25
Dyskusja

11.30–12.30
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu onkologicznym
Iwona Sajór
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

12.30–13.00
Aspekty prawne w zawodach medycznych
Lidia M. Szczęsna
Radca prawny

12.25–14.10

13.00–13.15

SALA 1

KRAKÓW 2

PRZERWA

NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

12.25–12.40
Nowotwory głowy i szyi
Andrzej Kawecki

12.40–12.55
Nowotwory płuca
Maciej Krzakowski

12.55–13.10
Nowotwory układu pokarmowego
Piotr Potemski

13.10–13.25
Nowotwory układu moczowo-płciowego
Piotr Wysocki

13.25–13.40
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry

13.40–13.55
Czerniaki i mięsaki
Piotr Rutkowski

13.55–14.10
Rak piersi
Jacek Jassem

13.15–14.15

SALA 3

WARSZAWA 1-3

13.15–14.15
Towarzyszenie osobom w żałobie
Mariola Kosowicz
Poradnia Psychoonkologii,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

14.10

ZAMKNIĘCIE KONGRESU

14.15-14.30

Lunch

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl