head

Program merytoryczny

CZWARTEK, 29 sierpnia 2019

8.00–9.15 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz PTOK
  SALA KONCERTOWA — SALA 1
9.15–9.20 OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
9.2010.20 Przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym diagnostyka i leczenie
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Jacek Fijuth


9.20–9.25 Wprowadzenie — epidemiologia
Andrzej Kawecki

9.25–9.40 Diagnostyka obrazowa
Barbara Bobek-Billewicz

9.40–9.55 Leczenie chirurgiczne
Paweł Słoniewski

9.55–10.10 Radioterapia
Dorota Kiprian

10.10–10.20 Dyskusja
Terapia metronomiczna — coraz częstsza opcja terapeutyczna
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Łukasz Kwinta


9.20–9.40 Chemioterapia metronomiczna raka piersi — najnowsze doniesienia
Katarzyna Pogoda

9.40–10.00 Terapia metronomiczna w praktyce klinicznej — opisy przypadków
Łukasz Kwinta

10.00–10.10 Podsumowanie
Piotr Wysocki

10.10–10.20 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Pierre Fabre
  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
10.2011.30 Immunoterapia dziś i jutro — bądźmy „Razem w immunoonkologii”
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

10.20–10.30 Rozwój immunoonkologii
Piotr Potemski

10.30–10.40 Immunoonkologia w Polsce
Rodryg Ramlau

10.40–10.50 Prawa i obowiązki lekarza
Natalia Łojko (Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

10.50–11.00 Weryfikacja jakości leczenia immunoonkologicznego — właściwy kierunek zmian?
Michał Chrobot

11.00–11.15 Projekt „Razem w immunoonkologii”
Dariusz M. Kowalski, Joanna Chorostowska-Wynimko

11.15–11.30 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Bristol-Myers Squibb
Wybrane kontrowersyjne zagadnienia postępowania przeciwnowotworowego
Przewodniczący: Magdalena Krakowska, Piotr Tomczak


10.20–10.35 Immunoterapia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w praktyce
Magdalena Knetki-Wróblewska

10.35–10.50 Rola leczenia przedoperacyjnego i pooperacyjnego w raku trzustki
Piotr Tokajuk

10.50–11.05 Interpretacja wyników badania IDEA w raku jelita grubego
Magdalena Krakowska

11.05–11.20 Celowość wykonywania nefrektomii u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Piotr Tomczak

11.20–11.30 Dyskusja
11.3011.50 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA JAZZOWA — SALA 3
11.3011.50 SESJA KAWOWA FIRMY ANGELINI
 

Profilaktyka nudności i wymiotów — ważny aspekt leczenia onkologicznego
Przewodniczący: Maciej Krzakowski


Wyzwania w profilaktyce nudności i wymiotów związanych z chemioterapią
Adam Płużański

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
11.5013.00

Onkologia Geriatryczna
Przewodniczący: Tomasz Grodzicki, Maciej Krzakowski

11.50–12.05 Wspólne mechanizmy dla starzenia i nowotworów — dlaczego nowotwory są częstsze u osób starszych
Magdalena Knetki-Wróblewska

12.05–12.20 Doświadczenia z leczeniem onkologicznym po 80. roku życia
Adam Płużański

12.20–12.35 Znaczenie zespołu frailty dla wyboru strategii leczenia przez onkologów
Tomasz Grodzicki

12.35–13.00 Dyskusja

Immunoterapia 1. rzutu w NDRP w oparciu o aktualne wytyczne i praktykę kliniczną
Przewodniczący: Joanna Chorostowska-Wynimko, Rodryg Ramlau

11.50–12.15 Rola Zespołu Multidyscyplinarnego w kwalifikacji chorych do immunoterapii
Joanna Chorostowska-Wynimko

12.15–12.40 Pembrolizumab w 1. linii leczenia NDRP
Rodryg Ramlau

12.40–13.00 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy MSD

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
13.0014.00

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I
Przewodniczący: Michał Jarząb, Paweł Różanowski

13.00–13.05 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu leczenia immunoterapią czerniaka w stadium rozsiewu
Anna Czarnecka

13.05–13.15 Objawy uszkodzenia układu nerwowego u chorego poddawanego immunoterapii anty-PD1
Monika Misztal

13.15–13.20 Omówienie
Michał Jarząb

13.20–13.30 Różnicowanie zespołu paraneoplastycznego i autoimmunizacji związanych z grasiczakiem — opis przypadku
Ewa Wrona

13.30–13.40 Choroba IgG4-zależna — postać węzłowa — opis przypadku
Katarzyna Śmiałek-Kania

13.40–13.50 Odpowiedź na immunoterapię u chorego na mięsaka pęcherzykowego tkanek miękkich (ASPS) w stadium rozsiewu
Anna Mariuk-Jarema

13.50–14.00 Omówienie
Paweł Różanowski

Diagnostyka i wybór optymalnej strategii leczenia pacjentów z NDRP
Przewodniczący: Joanna Chorostowska-Wynimko, Rodryg Ramlau

13.00–13.15 Diagnostyka mutacji EGFR T790M u pacjentów progresujących w pierwszej linii terapi inhibitorami TKI — standardy vs. realia
Joanna Chorostowska-Wynimko

13.15–13.35 Wybór optymalnej strategii leczenia inhibitorami TKI w NDRP
Adam Płużański

13.35–13.55 Wczesna progresja gruczołowego raka płuca — miejsce terapii antyangiogennych w dobie immunoterapii
Magdalena Knetki-Wróblewska

13.55–14.00 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

  SALA KONCERTOWA — SALA 1
14.0015.00

Joint ASCO-PSCO Session during Polish Society of Clinical Oncology Clinical practice guidelines in Oncology as a challenge to doctors and authorities — Part 1
Chair: Manish A. Shah, Piotr Wysocki

14.00–14.10 Experience and state-of-the art in the Polish guidelines development introduction
Maciej Krzakowski

14.10–14.30 Clinical practice guidelines as a moving target - development and implementation in rapidly changing field of oncology
Manish A. Shah

14.30–14.50 Polish Health Assessment perspective (AOTMiT)
Roman Topór-Mądry

14.50–15.00 Discussion

15.0016.00 LUNCH
  SALA JAZZOWA — SALA 3
15.0016.00 SESJA LUNCHOWA FIRMY ASTELLAS
 

Rak stercza — długie przeżycie w dobrej jakości jak to zrobić?
Przewodniczący: Piotr Wysocki

ADT i kortykosteroidy — ciemna strona księżyca
Beata Kos-Kudła

Leczenie chorych na mCRPC — tylko jedna właściwa droga?
Ewa Chmielowska

Chorzy na raka stercza też chcą cieszyć się życiem
Andrzej Depko

Dyskusja

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
15.4516.45 SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE SESJA SATELITARNA FIRMY PFIZER
 

Nowe możliwości optymalizacji leczenia raka piersi: mTNBC i HER2+
Przewodniczący: Elżbieta Senkus-Konefka

15.45–16.00 Obecne możliwości i wyzwania leczenia pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi
Elżbieta Senkus-Konefka

16.00–16.15 Immunoterapia nowotworów: nowy kierunek terapii pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym raku piersi
Katarzyna Pogoda

16.15–16.30 PD-L1 jako biomarker w przerzutowym potrójnie ujemnym raku piersi: personalizacja leczenia
Wojciech Olszewski

16.30–16.45 Wczesny HER2+ rak piersi w rekomendacjach międzynarodowych
Katarzyna Pogoda

Optymalne leczenie pacjentów w erze medycyny spersonalizowanej wybór łatwy czy trudny?
Przewodniczący: Jacek Jassem

 

15.45–16.10 Inhibitory kinaz tyrozynowych w leczeniu raka nerkowokomórkowego — postęp czy przełom?
Piotr Tomczak

16.10–16.35 Rzeczywiste wyniki kliniczne u pacjentów leczonych inhibitorami CDK4/6
Aleksandra Łacko

16.35–16.45 Dyskusja

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
16.4518.15

Towarzyszenie w chorobie — Towarzyszenie w umieraniu
Przewodniczący: Mariola Kosowicz, Janusz Meder

16.45–17.05 Kultura życia czy kultura śmierci? Empatia dla chorych i pokora do własnej wiedzy
Janusz Meder

17.05–17.25 Eutanazja — co to znaczy?
Anna Alichniewicz

17.25–17.45 Miejsce i znaczenie medycyny paliatywnej
Jerzy Jarosz

17.45–18.05 Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia
Mariola Kosowicz

18.00–18.15 Debata ekspertów i przesłanie dla lekarzy i pacjentów


Wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorych na raka nerkowokomórkowego
Przewodniczący: Maciej Krzakowski

16.45–17.15 Czy osiągnęliśmy maksimum możliwości?
Piotr L. Chłosta, Piotr Wysocki

17.15–17.45 Opisy przypadków
Jakub Kucharz, Łukasz Hajac, Paweł Potocki

17.45–17.55 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Ipsen

19.00 OTWARCIE KONGRESU W HOTELU RADISSON HOTEL & SUITES
 

Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK   
Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2018 roku   
Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”

Nowe technologie PTOK 
Piotr Wysocki

Pacjent w systemie opieki onkologicznej w Polsce i na świecie — wyniki badania opinii All.Can.  
Szymon Chrostowski

 

PIĄTEK, 30 sierpnia 2019 roku

  SALA KAMERALNA — SALA 2
8.009.00 SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS
 

Hormonozależny rak piersi. „MonaleesaTalk” — debata młodych onkologów
Prowadząca: Barbara Radecka


Uczestnicy debaty: Agnieszka Pasierbek, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Roman Dubiański, Michał Jarząb

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
9.00–10.00 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II
Przewodniczący: Tomasz Kubiatowski, Wiesław Bal


9.00–9.10 Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantem piersi prawej
Róża Poźniak-Balicka

9.10–9.20 Indukowany napromienianiem mięsak naczyniowy gruczołu piersiowego u 65 letniej kobiety leczonej radioterapią w przebiegu raka piersi
Beata Iwanowska-Chomiak

9.20–9.25 Omówienie
Wiesław Bal

9.25–9.35 Tandemowa autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych w zaawansowanym nowotworze zarodkowym jądra — opis przypadku
Maria Cioch

9.35-9.45 Rak gruczołowo-torbielowaty płuca — opis przypadku
Aleksandra Piórek

9.45–9.55 Nowotwory wydzielające hCG — pułapki diagnostyczne
Wojciech Michalski

9.55–10.00 Omówienie
Tomasz Kubiatowski

Bezpieczeństwo prawne lekarza w kontekście terapii onkologicznej warsztaty
Justyna Zajdel-Całkowska
Sesji przewodniczy: Elżbieta Senkus-Konefka


 

Sesja pod patronatem firmy Egis
 

  SALA JAZZOWA — SALA 3
9.2510.25

Polskie doświadczenia z immunoterapią — jak długie odpowiedzi udało się uzyskać
Przewodniczący: Barbara Radecka, Ewa Chmielowska

09.25–09.35 Druga linia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca
Adam Płużański
 
09.35–09.45 Druga linia leczenia raka nerkowokomórkowego
Piotr Tomczak
 
09.45–09.55 Pierwsza linia leczenia zaawansowanego czerniaka u pacjenta z mutacją BRAF
Bożena Cybulska-Stopa
 
09.55–10.05 Niwolumab w leczeniu uzupełniającym czerniaka
Tomasz Świtaj
 
10.05-10.25  Dyskusja
 
Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb
Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy Bristol-Myers Squibb. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
10.00–10.25 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA KONCERTOWA — SALA 1
10.25–11.25

Organizacja opieki onkologicznej
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

10.25–10.30 Wprowadzenie
Maciej Krzakowski

10.30–10.50 Mierzenie jakości w onkologii na przykładzie Krajowej Sieci Onkologicznej 
Adam Maciejczyk

10.50–11.10 Zasady polityki lekowej
Marcin Czech

11.10–11.25 Dyskusja

  SALA KONCERTOWA — SALA 1
11.25–12.20

Joint ASCO-PSCO Session during Polish Society of Clinical Oncology Congress
Clinical practice guidelines in Oncology as a challenge to doctors and authorities — Part 2
Chair: Mariana Chavez Mac Gregor, Jan Walewski

11.25–11.30 Introduction
Maciej Krzakowski

11.30–11.50 Benefits and obstacles in guidelines application in clinical practice
Mariana Chavez Mac Gregor (the current chair of ASCO's Clinical Practice Guidelines Committee)

11.50–12.20 Benefits and obstacles in guidelines application in Poland:
– Renal Cell Carcinoma case
Piotr Wysocki

– Colorectal Cancer case
Piotr Potemski

– Lymphoma case
Jan Walewski

12.2012.45 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA JAZZOWA — SALA 3
12.2012.45 SESJA KAWOWA FIRMY BAYER
 

Praktyczne aspekty stosowania Radu-223 u pacjentów z mCRPC
Doświadczenia własne Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

12.20–12.45 mCRPC
Bożena Sikora-Kupis

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
12.4513.50

Wsparcie żywieniowe u chorych na nowotwór
Przewodniczący: 
Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki

12.45–13.05 Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego — postępowanie praktyczne
Manuela Las-Jankowska

13.05–13.25 Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory narządów głowy i szyi — postępowanie praktyczne
Aleksandra Kapała

13.25–13.45 Dlaczego warto włączyć leczenie żywieniowe u chorych na nowotwór — teoria a praktyka
Renata Zaucha

13.45–13.50 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Nutricia

Immunoterapia u chorych na czerniaki dylematy współczesnej terapii
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Tomasz Świtaj

12.45–13.10 Leczenie skojarzone czerniaka o zaawansowaniu lokoregionalnym
Piotr Rutkowski

13.10–13.35 Jak oceniać odpowiedź na immunoterapię u chorych z IV stopniem zaawansowania choroby
Tomasz Świtaj

13.35–13.50 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy MSD

13.50-14.35 LUNCH
  SALA JAZZOWA — SALA 3
13.50-14.35 SESJA LUNCHOWA
 

Rak jelita grubego w populacji BRAF+. Co nowego w 2019?
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski

13.50–14.10 Nowe opcje terapeutyczne w populacji BRAF+
Magdalena Krakowska

14.10–14.20 Dyskusja


Sesja pod patronatem firmy Pierre Fabre

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
14.3515.35 SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRA ZENECA SESJA SATELITARNA FIRMY JANSSEN
 

Leczenie miejscowo zaawansowanego NDRP w erze immunoterapii
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Robert Mróz

14.35–14.50 Dlaczego rola pulmonologa jest taka ważna w leczeniu chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem płuca?
Robert Mróz

14.50–15.05 Przesłanki leczenia skojarzonego — radioterapia i immunoterapia
Anna Wrona

15.05–15.20  Immunoterapia w nowej odsłonie?
Rodryg Ramlau

15.20–15.35 Dyskusja

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego dziś i jutro
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Piotr Potemski

14.35–14.55 Jak optymalnie wykorzystać dostępne terapie w mCRPC?
Piotr Wysocki

14.55–15.15 Analiza rejestracyjnych badań klinicznych abirateronu i enzalutamidu w przerzutowym opornym na kastrację raku gruczołu krokowego
Piotr Potemski

15.15–15.30  Perspektywy leczenia raka gruczołu krokowego
Joanna Połowinczak-Przybyłek

15.30–15.35 Dyskusja

15.3516.35

Czerniaki
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Piotr Potemski

15.35–15.50 Postępowanie u chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania
Piotr Rutkowski

15.50–16.05 Leczenie wielospecjalistyczne u chorych na czerniaka w IV stopniu zaawansowania — jakie dylematy ma obecnie onkolog?
Hanna Koseła-Paterczyk

16.05–16.15 Toksyczność terapii systemowych czerniaka — aspekty praktyczne
Tomasz Świtaj

16.15–16.25  Postępy w terapii zaawansowanych nowotworów złośliwych niemelanocytarnych skóry
Monika Dudzisz-Śledź

16.25–16.35 Dyskusja

Jak poprawić efektywność leczenia uogólnionego raka jelita grubego w codziennej praktyce klinicznej — włączmy się do dyskusji
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

15.35–15.40 Wprowadzenie — najnowsze dane dotyczące wykorzystania leków celowanych w Polsce oraz stan projektu RACER
Piotr Wysocki

15.40–15.55 Wytyczne europejskie a polskie ograniczenia — gdzie totalnie rozmijamy się z wytycznymi
Tomasz Kubiatowski

15.55–16.10 Leczenie choroby przerzutowej o założeniu paliatywnym
Barbara Radecka

16.10–16.25  Leczenie choroby przerzutowej z zamiarem radykalizacji
Paweł Potocki

16.25–16.35 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Merck

16.3516.55 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
16.5517.45

Radiochemioterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca
Przewodniczący: Rafał Suwiński, Dariusz M. Kowalski

16.55–17.05 Wprowadzenie
Maciej Krzakowski

17.05–17.20 Radiochemioterapia sekwencyjna
Rafał Suwiński

17.20–17.35 Radiochemioterapia równoczesna
Dariusz M. Kowalski

17.35–17.45 Dyskusja

Rak trzustki — nowe możliwości terapii
Przewodniczący:
Barbara Radecka, Rafał Stec

16.55–17.05 Wprowadzenie
Barbara Radecka

17.05–17.20 Leczenie uzupełniające
Joanna Połowinczak-Przybyłek

17.20–17.35 Leczenie spersonalizowane — medyczne science fiction ?
Leszek Kraj

17.35–17.45 Dyskusja
 

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
18.00–19.00

Narządowe powikłania immunoterapii
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

18.00–18.15 Toksyczność ze strony układu oddechowego
Joanna Chorostowska-Wynimko

18.15–18.30 Toksyczność ze strony układu pokarmowego
Jarosław Reguła

18.30–18.45 Toksyczność ze strony układu wydzielania wewnętrznego
Tomasz Bednarczuk

18.45–19.00 Toksyczność ze strony układu sercowo-naczyniowego
Sebastian Szmit

Nowotwór jako choroba genomu. BRCA — zależne nowotwory w praktyce
Przewodniczący: Piotr Potemski, Radosław Mądry

18.00–18.15 Uszkodzenia DNA — siła napędzająca nowotwór: od badań klinicznych do praktyki
Bartosz Wasąg

18.15–18.30 Rak jajnika: choroba genomu czy narządu?
Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

18.30–18.45 Diagnostyka BRCA — preludium czy epilog?
Tomasz Kubiatowski

18.45–19.00 Dyskusja: pytania i odpowiedzi oraz podsumowanie

Sesja pod patronatem firmy Astrazeneca

19.00 POCZĘSTUNEK

 

SOBOTA, 31 sierpnia 2019

  SALA KONCERTOWA — SALA 1
8.30–10.00

NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE
Przewodniczący: Barbara Radecka, Maria Litwiniuk

8.30–8.40 Analiza współczesnych wyników leczenia chorych na czerniaka z przerzutami do mózgowia
Joanna Płaczke

8.40–8.50 Powtórne zastosowanie inhibitorów BRAF i MEK w leczeniu chorych na rozsianego czerniaka — retrospektywne badanie wieloośrodkowe
Paweł Rogala

8.50–9.00 Ocena bezpieczeństwa stosowania lipegfilgrasimu (Lonquex) w profilaktyce gorączki neutropenicznej u pacjentów otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną — polska kohorta badania LEOS
Joanna Streb

9.00–9.10 FOLFIRI czy XELIRI, który schemat jest bardziej skuteczny w leczeniu chorych na rozsianego raka jelita grubego
Bożena Cybulska-Stopa

9.10–9.20 Skuteczność sekwencji leczenia czerniaka w stadium rozsiewu przy pomocy nowych terapii
Anna Czarnecka

9.20–9.30 Skuteczność ozymertynibu u chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego płuca
Magdalena Knetki-Wróblewska

9.30–10.00 Omówienie
Barbara Radecka

  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
10.00–11.00

Deeskalacja intensywności leczenia — czy jest to realne?
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Krzysztof Bujko

10.00–10.15 HPV — zależne raki ustnej części gardła
Andrzej Kawecki

10.15–10.30 Rak odbytnicy
Krzysztof Bujko

10.30–10.50 Deeskalacja leczenia chirurgicznego na przykładzie raka piersi i czerniaka
Wojciech Wysocki

10.50–11.00 Dyskusja

Leczenie przerzutowego raka trzustki Innowacja? Nadzieja?
Przewodniczący: Piotr Potemski

Wybór opcji terapeutycznych w I rzucie leczenia chorych z rakiem trzustki w świetle najnowszych doniesień
Leszek Kraj

Wybór opcji terapeutycznych w II rzucie leczenia chorych z rakiem trzustki w świetle najnowszych doniesień
Tomasz Kubiatowski

Opis przypadku chorego z przerzutowym rakiem trzustki leczonego liposomowym irynotekanem
Joanna Streb


Sesja pod patronatem firmy Servier

11.00–11.25 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA KONCERTOWA — SALA 1 SALA KAMERALNA — SALA 2
11.25–12.35

Obserwacja chorych po leczeniu
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Jan Walewski

11.25–11.35 Rak piersi
Katarzyna Pogoda

11.35–11.45 Rak jelita grubego
Rafał Czyżykowski

11.45–11.55 Rak płuca
Magdalena Zaborowska-Szmit

11.55–12.05 Czerniak
Hanna Koseła-Paterczyk

12.05–12.15 Chłoniaki
Michał Taszner

12.15–12.25 Rak gruczołu krokowego
Paweł Potocki

12.15–12.35 Przewlekła białaczka limfocytowa
Jan Walewski

Polski Masterclass Nowotworów Neuroendokrynnych.
Dlaczego pacjenci nie chorują według zaleceń? Warsztaty szkoleniowe — jak można leczyć lepiej?
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Jarosław B. Ćwikła

11.25–11.50 Pacjent z NET jelita cienkiego z przerzutami do wątroby oraz zespołem rakowiaka — co można byłoby zrobić lepiej z perspektywy onkologa, chirurga onkologicznego, endokrynologa, medyka nuklearnego, radiologa i kardiologa
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Mariola Pęczkowska, Andrzej Cichocki, Tomasz Bednarczuk , Jarosław B. Ćwikła

11.50–12.15 Pacjent z NEN trzustki z przerzutami do wątroby o agresywnym przebiegu klinicznym
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Mariola Pęczkowska, Andrzej Cichocki, Tomasz Bednarczuk , Jarosław B. Ćwikła

12.15–12.35 Dyskusja

  SALA KONCERTOWA — SALA 1
12.35–14.20

Najważniejsze doniesienia naukowe od ostatniego kongresu PTOK
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

12.35–12.50 Nowotwory głowy i szyi
Andrzej Kawecki

12.50–13.05 Nowotwory płuca
Maciej Krzakowski

13.05–13.20 Nowotwory układu pokarmowego
Piotr Potemski

13.20–13.35 Nowotwory układu moczowo-płciowego
Piotr Wysocki

13.35–13.50 Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry

13.50–14.05 Czerniaki i mięsaki
Piotr Rutkowski

14.05–14.20 Rak piersi
Jacek Jassem

14.20 ZAMKNIĘCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
14.30 LUNCH

 

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl